NextLevel 2017 ble en suksess!

Vi er stolte av at årets NextLevel ble veldig godt mottatt. Vi hadde litt over 200 deltaker som scoret arrangementet til i snitt 4,6 av 5 mulige.

Fikk du ikke med deg arrangementet, har du mulighet til å laste ned de fleste presentasjonene her.

 

Microsoft Dynamics 365

Skill har Norges største CRM fagmiljø på Microsoft Dynamics 365 og har lang erfaring med å levere løsninger basert på Dynamics 365, Click Dimensions og integrerte portalløsninger basert på Microsoft Portals.

Les mer om CRM... CRM-bloggen

Office 365 & Skill Samhandling

Vårt samhandlingsteam brenner for å hjelpe bedrifter med å samarbeid bedre med effektiv bruk av IT.

Office 365 suiten gir et hav av nye muligheter og utviklingen går svært raskt.

Les mer om Office 365 og SharePoint... Samhandlingsbloggen

Microsoft Azure og Skill AllCloud

Aldri før har IT vært mer avgjørende for virksomhetens suksess. Bruk av skytjenester og sluttbrukerens anvendelse av IT har endret seg.

Les mer om våre skyløsninger... Teknologibloggen

Brukeradopsjon & Skill Academy

Uansett system dere har valgt å investere i, er det først når dere får med brukerne dere kan hente ut gevinstene. Skill har satt brukeradopsjon i system.

Hvordan lykkes med IT? Brukeradopsjonsbloggen

Skill Sikkerhet

Den økende digitaliseringen gjør oss mer og mer sårbare for kriminelle med onde hensikter. Skill Sikkerhet har en helhetlig tilnærming til det trusselbilde din virksomhet står ovenfor.

Les mer om Skill Sikkerhet...

Litt om oss

Skill er et IT – konsulentselskap med konsulenter i Østfold og Oslo. Medarbeiderne i Skill har høy kompetanse, både på teknologi og anvendelse av teknologi. Vi består av små, spesialiserte og lettbente enheter som er trimmet for å levere optimalt innenfor våre fokusområder.

Vårt mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Vi skal bidra til våre kunders suksess!

Breddekompetanse

Dagens IT-løsninger er svært komplekse systemer bygget opp av mange komponenter med gjensidig avhengighet til hverandre. For å sikre ytelse og stabilitet, er det kritisk at komponentene er optimalt konfigurert hver for seg og i forhold til hverandre. Det er derfor også kritisk å ha konsulenter og rådgivere med den nødvendige breddekompetanse og som har erfart hva som skal til for å realisere velfungerende, stabile og sikre totalløsninger.

Skill skal være det mest attraktive arbeidsstedet

Vi ønsker å være en rådgivende samarbeidspartner for våre kunder og mener at de mest fornøyde kundene erverves gjennom vellykket implementering av smarte IT-løsninger som bidrar til å realisere kundens forretningsmål.

Vi skal være det mest attraktive arbeidsstedet for konsulenter med ledende ferdigheter innenfor selskapets satsningsområder. Vi har en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet. Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter. Samtidig stiller vi store krav når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt. Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engasjerte medarbeidere presterer mer og bedre til det beste for sine kunder.

Vi har nedfelt i vår strategi at medeierskap er en sterkt medvirkende faktor i forhold til å tilknytte oss og beholde de rette medarbeiderne. I et kompetansemiljø der dyktige mennesker er involverte både som eiere og medarbeidere, skapes det motivasjon og engasjement. Dette bidrar til å utvikle ledende IT-løsninger.

Ledelse

 

...

Kai Atle Rød

Daglig leder

Book møte LinkedIn

...

Lars Yngvar Tømmerholt

Leder Kundesuksess

Book møte LinkedIn

...

Pål-André Kjøniksen

Markedssjef

Book møte LinkedIn

...

Leiv Thomas Sandnes

Leder for rådgivere

Book møte LinkedIn

...

Bjørn Erik Sandnes

Leder for prosjektledelse

Book møte LinkedIn

...

Jostein Svendsen

HR-sjef

Book møte LinkedIn

...

Roar Kristiansen

Konsulentsjef Samhandling

Book møte LinkedIn

...

O.Stian Lundquist

Konsulentsjef CRM

Book møte LinkedIn

...

Rune Johansen

Økonomisjef

Book møte LinkedIn