Fremtidens skole, ved hjelp av BYOD?

BYOD står for "Bring Your Own Device" og betegner en praksis der elevene tar med sitt eget utstyr på skolen. Det kan være deres bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner eller annet mobilt utstyr til å bruke på skolearbeid.

Har dere diskutert mulighetene for å gjøre dette på deres skole?

 

Under offentliggjøringen av Ludvigsens-utvalgets rapport om Fremtidens skole, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Det er viktig at vi stiller spørsmål ved om innholdet i dagens skole forbereder elevene godt nok på livet etter skolen. Å investere i kunnskapsskolen er det viktigste vi kan gjøre for å sikre et godt samfunn»

Mandatet til Ludvigsensutvalget var rettet mot hva elevene trenger å lære i fremtiden. De kompetanser som utvalget beskriver gir visjoner, strategier og handlingsrom for å utvikle skolen de neste 20-30 årene. Ludvigsensutvalget understreker at digital kompetanse bør integreres i kompetansemålene i alle skolefag.

https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/

 

NHOs direktør Kristin Skogen Lund oppfordrer også skoler og lærere til å ta i bruk mer teknologi i undervisningen:

Skolen er næringslivets` viktigste leverandør, og den største verdien i våre medlemsbedrifter er de som jobber der og deres kunnskap og kompetanse.  I en stadig mer digital fremtid er det avgjørende at de neste generasjonene arbeidstakere har god digital kompetanse.

 

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/digitalt-laringsliv-i-skolen/

18. august kom Abelias rapport vedrørende omstilling. Norge blir der beskrevet som en omstillingssinke.

Leder i Abelia Håkon Haugli mener at for å bedre omstillingsevne må vi først og fremst erkjenne at IKT er den grunnleggende forutsetningen for en vellykket omstilling. Er vi for dårlige på dette området, taper vi uansett. IKT må inn i alle ledd av utdanningsløpet, og det offentlige må digitaliseres. Kvaliteten på lærerutdanningen må styrkes. Pedagogisk bruk av IKT må få en tydelig plass i lærerutdanningen.

https://www.abelia.no/politikk/omstillingsbarometer-2016/

 

Tilbake til mitt spørsmål innledningsvis. Har dere diskutert om elevene kan ta med seg sitt eget utstyr på skolen? Ikke? Jeg ønsker videre å spørre, på grunnlag av blant annet kravene om kompetanser for fremtiden og omstillingsevne.

 

 

Har vi egentlig tid til å la være å diskutere dette?

 

Diskusjonen rundt det å ta med eget utstyr går i skolen og i utdanningsinstitusjonene på grunn av at skolene ikke har råd til å gi hver elev en egen bærbar pc. Kan denne modellen være med på å bidra til å løse dette ved at elevene bruker de enhetene de allerede kjenner?

Flere studier viser at elever som har og bruker sine egne enheter på skolen viser både økt engasjement og produktivitet. Elevenes læringsmuligheter vil også kunne utvides til tider og steder utenfor klasserommet. Skolen vil frigjøres fra sine støttetjenester og funksjoner den må fylle dersom det er skolen som betaler for og vedlikeholder enhetene.

Det er viktig å ivareta alle elevers behov og tilrettelegge for likhet. I praksis har det vist seg å være viktig at familier som har behov for det, får økonomisk støtte, samt å standardisere et lite antall enheter og programvarepakker. Skolen vil ofte kunne forhandle fram gunstige priser for å redusere familienes utgifter.

BYOD har vunnet fram på videregående skoler i Norge, og bruk av nettbrett har økt praksisen ytterligere i grunnskolen, ettersom disse mindre og rimeligere enhetene regnes som et bedre alternativ for skolene enn tradisjonelle bærbare datamaskiner. Hva med elevenes mobiltelefoner? Mobiltelefoner er et essensielt verktøy hos de unge og vil kunne være et viktig verktøy i undervisningen.

 

Så er du lærer og tenker at dette vil kunne være en ide for deres skole?

 

Her kommer 7 tips som kan hjelpe deg litt på veien.

 

1.   Vær tydelig på hva du ønsker å oppnå. Hvilke opplæringsutfordringer er det din skole

      møter? Hvordan forventer du at dette utstyret skal hjelpe til?

 

2.   Hva sier ditt skolereglement om dette? Her er det viktig med forankring hos ledelsen.

      Snakk med elevene om forventninger og akseptabel bruk av utstyret.

 

3.    Diskuter med it støtte om hvordan utstyret skal kobles på deres skolenettverk.

       Hvor godt fungerer nettverket på skolen din? Er det restriksjoner som du bør være

       klar over? For eksempel  kan det være at enkelte nettsider kan være blokkert på

       skolen. Er wifi nettet adekvat? 

 

4.    Spør elevene om hva slags utstyr de har hjemme og vurder om de kan egne seg til

        skolebruk.

 

5.    Bli kjent med det mest brukte utstyret

 

6.   Finn ut mer om hvordan elevene kan bruke utstyret sitt.

      Les om andre læreres erfaringer.

      Finnes det nettverk som diskuterer dette?

      Legg en plan sammen med din it support/ superbruker.

 

7.   Ha et tydelig fokus på læringsutbytte og hvordan teknologien skal bidra til å møte

      dette. Ha klare men realistiske mål. Ta en ting av gangen og ikke vær for ambisiøs.

      Samarbeid med andre lærere, støtt hverandre og diskuter og juster på veien.

 

Lykke til!

Legg igjen en kommentar