Brukeradopsjon - hva innebærer det?

"Brukeradopsjon", et selvforklarende ord? Hva vi det si når et konsulenthus tilbyr kundene sine "Brukeradopsjon" i tillegg til en teknisk leveranse? Vi skal få med brukerne på endringene innføringen av ett eller flere nye systemer medfører. Vi jobber i realiteten for at hver og en medarbeider skal endre sine vaner. På foredrag fikk jeg en gang høre "90 % av tankene du tenkte i dag tenkte du også i går". Tenk litt på det. Når du står i gangen om morgenen, hva tenker du? Hvor er bilnøklene? Skal jeg ta på sorte eller brune sko? Hvor har jeg lagt mobilen? Vi har strengt tatt ikke så mange innovative tanker i våre hverdagslige gjøremål, vi går på vaner.

Hva vil endringer i arbeidsverktøy si for dine medarbeidere?

Når du setter deg foran PC'en din og skal lagre et dokument, eller jobber med en epost. Det går på vaner da også. En dag skal du ikke lenger jobbe på filserveren, du skal opprette og jobbe med dokumenter i en samhandlingsløsning. Du skal ta beslutninger på hvilke eposter som skal spores i CRM, og så skal det gjennomføres. Det krever endringer av tankesett.

Så hva trenger brukerne?

 • Informasjon om hva som kommer. Hvorfor det kommer. Hva det vil si for deg som medarbeider. Og hvordan du vil bli ivaretatt med informasjon og opplæring fremover.
 • Opplæring. Som setter deg i stand til å se helhet, og være i stand til å utføre spesifikke funksjoner. Husk digitalt opplæringsmateriell, slik at brukerne kan oppsøke guider når de skal utføre.
 • Et lavterskel support-tilbud, som f.eks. Superbrukere eller en Yammer gruppe hvor du kan stille spørsmål når du er usikre.
 • Oppfølging fra ledere, som gjennom lederskap bidrar til at du som bruker går fra teori til praksis - fordi de viser gjennom oppfølging hvordan dere skal jobbe og hvilken verdi dette gir.

La oss ta to steg tilbake. For før vi kan få med brukerne, må vi få med organisasjonens ledere. Det er ikke sikkert de har vært med på innkjøpsprosessen. Skal de lede adopsjon av løsningen, jobbe bevisst mot målsetninger og verdi, må dette forankres hos dem. Det må skapes forståelse, og det må tilrettelegges for aktiviteter hvor de forstår hvilken rolle de skal ta for å oppnå suksess. Også de trenger opplæring for å kunne være gode ledere i en omstillingsprosess.

Brukeradopsjon krever en plan. En plan med tiltak som omfatter blant annet:

 • Målsetninger med brukeradopsjonen. Hva skal vi oppnå?
 • Forankring
 • Interne støttespillere
 • Kommunikasjonsplan
 • Opplæringsplan
 • Kartleggingsundersøkelser for å måle brukernes respons
 • Oppfølgingsaktiviteter over tid, for endringer av vaner tar tid.
 • En brukeradopsjonsansvarlig som tar eierskap til målsetninger, gjennomføring og oppfølging av aktiviteter inklusive målinger. For vi skal måle og vite at vi beveger oss i riktig retning.

Brukeradopsjon handler i stor grad om planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak tilpasset deres organisasjon. Om det vil kreve noe av dere? Absolutt! Det vil også være verdt tiden dere benytter!

 

A goal without a plan, is just a wish!

(Antoine de Saint-Exupéry)

Legg igjen en kommentar