Hvordan lykkes med implementering av digitale verktøy i skolen?

Hvilke erfaringer har skoler som har lykkes med å få implementert digitale verktøy inn i skolen? Hva må til? Dette spørsmålet gjorde senter for ikt i utdanningen seg og har samlet inn erfaringer fra de skolene som har opplevd en positiv implementering. Både skoleledere og lærere har svart på hva de mener er suksesskriteriene og hvilke anbefalinger de har til andre skoler.

 

«Digital kompetanse omfatter både ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger når det gjelder digitale verktøy. Alle disse er nødvendige for å kunne bruke digitale verktøy på en god måte.» lærer

 

Forslag:

 

-          Tydelig forankring i ledelsen

-          Målrettet plan for skolens digitale satsning

-          Rom for refleksjon

-          Tid til innsikt og forståelse av det som kommer

-          Alle må forstå hvorfor det nye utstyret kommer

-          Sette av god tid til de innledende fasene

-          Brukerinvolvering

 

«Hva vil vi med det nye utstyret og hvor skal vi?»  Skoleleder

 

-          En god opplæringsplan er essensielt

-          Målrettet opplæring «alle må med»

 

«Det nytter ikke å kjøpe iPads og la lærerne prøve seg frem, man må legge til rette for det» Skoleleder

 

 

-          Tilrettelegge for å dele kompetanse

-          Ledelsen må eie prosessen

-          Støtte fra ledelsen underveis

-          Bygge opp under et fellesskap  

-          Jobbe i team med it

-          Godt samarbeid med it

-          Kreativitet i bruk av nye metoder

 

«Ledelsen må lede prosessen. Jeg er skeptisk når jeg får henvendelser fra IKT-ansvarlig på skoler eller enkeltlærere. Ledelsen må lede den prosessen, man må vær et team.»

 

-          Det tekniske utstyret må være på plass

-          Knytte dette opp til metoder i undervisningen

-          Fokus på læringseffekter

-          Klasseledelse

 

«Man må ha klare regler og struktur for bruk av digitale verktøy samt en tett oppfølgning av elevene.»

 

-          Involvere alle lærere

-          Motiverte lærere

-          Motivert og engasjert ledelse

-          Nok tid

-          Metoder for tilpasset opplæring

-          Oppfølgning

-          Evaluering

-          Kontinuerlig kompetanseheving

 

"Viktig å ha nettverk og dialog med andre skoler i samme kommune. Høste erfaring fra hverandre." Lærer

 

Vil du vite mer? Her kan du ta en titt:

https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/erfaringer_i_skoler_som_opplever_a_ha_lykkes_med_bruk_av_nettbrett_ogeller_pc_i_sin_grunn-leggende_lese-_og_skriveopplaering.pdf

 

 

Legg igjen en kommentar