5 grunner til at dere ikke lykkes med IT-investeringen!

Har dere mislykkes tidligere? Først av alt: Å ikke lykkes er ikke det samme som å ha mislykkes totalt. Erkjenn gevinstene, vi har noe å lære av dem. Hvilke medarbeidere endret arbeidsvaner ved tidligere innføring av ny teknologi? Hva gjorde at nettopp denne gruppen lykkes? Samtidig er tempoet for endringer innen IT-arbeidsverktøy for høyt til at vi alltid får alle med – før nye endringer er en realitet. Om alle 5 grunnene ikke kommer i prioritert rekkefølge – står den første grunnen overlegent øverst:

 

 

#1: Noen tror de kan stå på seierspallen alene, og ta æren for en vellykket investering.

Økonomisk ansvarlig for investeringen, IT-teknisk ansvarlig for investeringen, ansvarlig for å tilrettelegge for økt samhandling innad eller mellom avdelingene... Bakgrunn for oppstart og eier av målsetninger og gjennomføring kan ha mange roller. Sannheten er at du kan ikke lykkes med en IT-investering alene. Det kreves forankring, interne støttespillere, riktig opplæring - i tillegg til det tekniske. Du kan ikke ta en spurt og konkludere med at du vant. Dette er en lagseier som krever at dere stiller som et lag!

 

#2: Internpolitikk gjør opplevelsen av oppgaven «brukeradopsjon» vanskeligere

Dere overforenkler eller kompliserer oppgaven. Ja, en implementering som krever endring krever noe av dere. At oppgaven virker som for omfattende er fordi dere ikke har konkretisert hva som må gjennomføres – og delegert oppgavene internt og kanskje eksternt. Husk: å ikke gjøre noe fordi det virker for omfattende, er et aktivt valg - med tilhørende konsekvenser.

 

#3: Kompetansenivået mellom medarbeidere spriker mye, men dere vet ikke hvor og hvem

De som går i bresjen for innføring av ny teknologi har gjerne en bedre forståelse for muligheter og verdi mulighetene kan bety for din bedrift. Mange glemmer at opplæring til brukere som har lav IT-forståelse består like mye av informasjon og forståelse av helhet, som opplæring i funksjoner for å kunne utføre oppgaver. Definer hvilket nivå som kreves for å få utnytte av IT-investeringen, og jobb mot dette. Har dere superbrukere som ligger langt foran gjennomsnittet i bedriften? Flott! Hvordan kan dette utnyttes? Slutt å tro hva kompetansenivået til deres medarbeidere er - kartlegg. Å vite er bedre enn å tro, da kan vi iverksette de riktige tiltakene.

 

#4: Behov for anerkjennelse av historiske hendelser

Gjort noe veldig riktig? Bra! Har dere mislykkes med en innføring tidligere? Lær av det! Erkjenn at historiske hendelser ikke definerer fremtidige prosjekter, dersom dere ikke har kartlagt hva som utgjorde suksess eller stod i veien for den. Dette er en ny runde: Planlegg godt fremover, dere lever ikke i fortiden.

 

#5: Ingen vil ha oppgaven med oppfølging

En IT-investering implementeres i form av et prosjekt. Når prosjektet er ferdig må dere kunne svare på spørsmålet: Hvem eier suksessen av implementeringen, 1 eller 2 år frem i tid? Hvem eier aktivitetene som gjør at dere får igjen minst det dere forventet når dere investerte? Planen må ikke være omfattende, den trenger ikke kreve mye av mange – men den må være der – og den må følges!

 

For hver grunn til at dere ikke lykkes med en IT-investering finnes mange alternative svar for å lykkes. Suksessen ligger i en plan. Ikke nødvendigvis den mest omfattende. Men den skal være klar og tydelig, og alle skal vite hvem som eier hvilke aktiviteter.  

Legg igjen en kommentar