Slik styrker du din markedsstrategi med Dynamics 365

Med datadrevet markedsføring kan bedrifter bruke verdifull informasjon til å vinne salg, holde på kundene og bygge lojalitet. Clouet er å sørge for at markedsstrategien er kunderettet. Et CRM-system gir deg målinger på hvert trinn i kundenes kjøpsprosess. 

Markedsavdelingen får tilgang på en database med eksakt informasjon om eksisterende kunder og leads, på transaksjonsnivå. Dermed kan du lage kampanjer med høy treffsikkerhet. I tillegg kan du med høy grad av nøyaktighet vite hvor mange leads du vil trenge hver måned for å klare årets budsjett.

I denne artikkelen ser vi nærmere på fire måter markedsavdelingen bruker CRM på for å oppnå en langsiktig og mer solid markedsstrategi.

1. Hvordan virker markedsføringen inn på pipeline?

Det du ikke måler, kan du ikke forbedre. Gode CRM-systemer har sanntidsinformasjon om den digitale aktiviteten til leads. CRM gir deg spesifikke kriterier for å bedømme når et lead er salgskvalifisert (SKL), og når et salgskvalifisert lead er en salgsmulighet. Ved å spore alle dialogløp gjennom salgsprosessen gir CRM deg oversikt over effekten hver markedsføringsaktivitet har på salget. Dermed kan du identifisere hull i salgsprosessen, hvor leads blir borte. Hvordan kan du bruke premiuminnhold (e-bøker, videokurs, etc.) til å holde på interessen?

2. Hvilke markedsføringskampanjer er det som vinner salgene?

Markedsførere er geniale når det gjelder å finne nyskapende måter å markedsføre mot ulike målgrupper og segmenter på, i nye formater. Men etter hvert blir det utfordrende å holde styr på alle kampanjene. Med CRM vil markedsavdelingen kunne se hvordan leads faktisk reagerer på de ulike tiltakene. Hvilke kampanjer gir flest leads, og hvilke vinner flest salg? Dette er verdifull informasjon for marked når fremtidige kampanjer skal planlegges.

3. Hvilke kampanjer gir størst ROI?

Stramme budsjetter setter markedsavdelingen under press for å bevise at hver markedsføringskampanje faktisk gir resultater. Men før du kan begynne å bruke CRM til å spore avkastning/ROI, må du etablere attribusjonsmodeller og ta med i betraktningen at kunder påvirkes av salgsteamet og deres budsjett. Når du har fått på plass attribusjonsmodeller, kan du bruke CRM til å måle og spore hver kampanje for å se på hva den koster, målt opp mot salget den genererer. 

Verdien i et CRM-system ligger i at det gir deg det store bildet – slik at du kan se hvordan verdien strekker seg over alle kontaktpunktene med kundene.


4. Dynamics 365 gir deg et datagrunnlag for å investere i riktig markedsføring


En CRM-løsning gir deg svar på hvilke markedsføringskampanjer som lykkes best, og som du derfor bør investere mer penger og ressurser i. Dataene viser effekten markedsføringen får på salget, og hvor i pipelinen de ulike kampanjene har størst virkning. Disse dataene kan du bruke til å videreføre strategiene som gir best resultater, eller til å lage nye kampanjer basert på målingene i CRM.

Ved strategisk bruk av CRM kan markedsavdelingen med høy grad av nøyaktighet vurdere hvor bra hvert enkelt markedstiltak gjør det, og om det fremmer eller motvirker konverteringsprosessen. Denne informasjonen er helt avgjørende for å kunne utarbeide en konkurransedyktig markedsstrategi som gir vekst og bedre bunnlinje.

Legg igjen en kommentar