God kommunikasjon - veien til et vellykket prosjekt

I prosjekter jobbes det ofte med nye elementer, ukjent materie, store endringer, høyt tempo og med høy risiko, og det vil være stort behov for kompetanse på god kommunikasjon, og at prosjektleder har en sterk og god forståelse av dette. I alle prosjekter uavhengig størrelse, er god kommunikasjon alltid viktig.
De fleste utfordringer man møter i prosjekter, kan løses med god og hyppig kommunikasjon. Jo større prosjektene er, desto viktigere er kommunikasjonen.

God kommunikasjon i prosjektteam!

Prosjektteam som settes sammen i prosjekter, har ofte ulik bakgrunn, ulik kompetanse og har ulike behov og preferanser, samt ulike måter og metoder og jobbe etter.
 

I prosjekter med dårlig kommunikasjon i prosjektteamet, som f.eks. sjelden samlokalisering, og der de ulike deltagerne i prosjektet ikke alltid forstår eller tenker på behovet for god kommunikasjon, vil prosjektet ha en større risiko for å feile.


Prosjektleder har en stor rolle og oppgave ved å være tydelig og å få kommunikasjonen i et prosjekt til å flyte naturlig og godt, slik at det ikke påvirker prosjektet negativt.

Mange prosjektledere undervurderer denne mekanismen, og det er et område som både er krevende og krever en viss erfaring og kompetanse.

Basert på egne erfaringer, så er min oppfatning at det å koordinere de sosiale mekanismene er avgjørende for resultater i prosjekter.


Det å forstå andres og egne personlighetstyper, slik at man kan analysere styrker, svakheter og behov de ulike deltagerne har i et prosjektteam, er en mekanisme som kan benyttes. Det blir en viktig veiviser for prosjektlederen, for å optimalisere kommunikasjon og aktiviteter til prosjektteamet. Bli kjent med, og forstå sitt team er derfor essensielt for et vellykket prosjekt i større leveranser.

Slik kompetanse hos prosjektleder styrker selve prosjektleveransen.

 

Prosjektledere i Skill søker stadig etter å oppdatere og utvikle seg med økt kompetanse og erfaring på disse metoder og mekanismene.

 

God kommunikasjon med kundene!
En viktig forutsetning for god kommunikasjon i prosjekter, er også kommunikasjon med kunden, og legge til rette for, og sørge for at god kommunikasjon gjennomføres i hele prosjektets levetid. I de prosjekter der dette ivaretas, opplever vi størst kundesuksess.

For å klare å gjennomføre dette best mulig, så er det en forutsetning at kundene «spiller på lag» og legger til rette for et best mulig samarbeid og er opptatt av det samme, slik at man skaper gjensidig tillitt og opptrer som samarbeidspartnere, og ikke har en mer fraværende dialog, og unngår et mer «gammeldags» kunde-leverandør forhold.

 

Skill er opptatt av kundesuksess, basert på at Skill skal være en særdeles god samarbeidspartner i hele livsløpet.

Skill sin egen prosjektmetodikk SkillWay baseres blant annet på god og tett kommunikasjon, som involverer kunden i stor grad i prosjektets løp.

 

I SkillWay har Prosjektledelse en tydelig definert rolle, som innehar et tydelig ansvar for å gjennomføre og legge til rette for god kommunikasjon.

Prosjektleder har et ansvar for å følge «hele livsløpet», og sørge for god kommunikasjon vil være en viktig del av dette.

 

Skill er opptatt av god kommunikasjon med kundene våre, men også innad i prosjektteamene.

Legg igjen en kommentar