Digitale endringer – hvordan påvirker det prosjekter?

Digitalisering og Transformasjon er ord som har truffet oss for fullt. Det er ikke mange konferanser og blogginnlegg som utelater disse emnene. Dette har vært trenden siste par årene. Det store budskapet er at dersom man ikke henger med nå, så vil konkurrentene dine passere i lynfart, og finne det som gir de et konkurransefortrinn basert på teknologi. Dette har fått innvirkning, og vi merker en betydelig økt satsning på IT og ny teknologi. Vi opplever økt forespørsel, flere prosjekter, og et ønske om å lede an i sin bransje.

Hvordan påvirker det prosjekter?

Prosjekter styres ofte etter en businesscase eller et forprosjekt der gitte gevinster er satt på overordnet nivå.

Disse gevinstene er det viktig å styre etter i prosjektene for at disse skal hentes inn etter prosjektets levetid.

 

I større prosjekter, som går over tid, vil det naturlig skje endringer underveis. Forutsetninger satt i forprosjektet, og da kontrakt, kan endre seg igjennom prosjektets levetid.

Det som man en gang mente var beste løsning, er ikke gitt at er den beste løsningen en tid senere.  Dette fordi man kan få kjennskap til bedre løsninger, man får mer detaljer frem, men også mer modning og kunnskap underveis.

 

Det å sikre og ivareta at man gjør riktig veivalg underveis i et lengre prosjekt, er etter min menig, vesentlig for at man ender opp med en riktig og fremtidsrettet løsning. Da vil man ha større mulighet til å følge med de digitale endringene som skjer.

Dette kan være krevende i et prosjekt, da man styrer etter forslag og kontrakter som er skrevet en tid tilbake, mens rundt oss pågår en hurtig digital endring.

Da er det vesentlig at kunde-leverandør ser på den digitale endringen som samarbeidspartnere. For å lyktes med dette, mener jeg man bør ha en tilnærming som er løsningsorientert, kreativ, endringsorientert, og ikke bare kontraktfokusert. Selvsagt skal kontrakter være styrende, men å se potensialer, muligheter og våge å endre kurs underveis, tror jeg vil bli nødvendig i større grad for å lykkes.

Jeg tror vi kommer til å se flere prosjekter med enda mer smidig og kreativ tilnærming, der kunder ønsker å være i front i sin bransje, og våger å satse.

Dette vil kreve endringer hos mange, som for eksempel bedre digital kompetanse. Med digital kompetanse mener jeg ikke bare teknologisk kompetanse, men mer kompetanse og forståelse av hva som skal til for å gå fra det tradisjonelle til det mer digitale.

Jeg mener også at raskere endringer vil treffe prosjektgjennomføring, og endrede metoder og måter for prosjektledere å jobbe etter.

The web attacks traditional ways of doing things and elites, and this is very uncomfortable for traditional businesses to deal with. Sir Martin Sorrell, WPP Group

Legg igjen en kommentar