Tips til prosjektimplementering og gjennomføring – en endringsreise

 

Her er noe man bør tenke på før man setter i gang og gjennomfører et slikt prosjekt:

 1. Kjør en businesscase eller forprosjekt først, i større eller mindre grad avhengig av prosjektets størrelse. Inkluder gevinstrealisering slik at man kan måle gevinstene i etterkant, og ha måleparametere for prosjektgjennomføringen.
   
 2. Inkluder brukeradopsjonsstrategi så man sikrer god involvering og implementering i bedriften, til alle brukere. 
   
 3. Sørg for tydelig forankring i ledelsen, og forståelse for at et hvert prosjekt medfører en endring, og en endring for brukerne. Gi positiv støtte!
   
 4. Planlegg godt hvilke elementer som skal leveres når, hvilke avhengigheter som ligger, og avdekk potensielle risikoer og sikre felles tiltaksplaner for disse. Sørg for at alle forstår og kjenner til planene og innhold.
   
 5. I Initieringsfasen (design), sikre at detaljer i prosesser identifiseres, slik at man sikrer felles rammer og forståelse for behov og hvordan det som skal bygges og leveres, og at dette prioriteres riktig og forankres. Dette dokumenteres og forankres, og danner grunnlag for løsningsbeskrivelse for hva som skal leveres.
   
 6. Legg til rette for gode samhandlingsverktøy for prosjektet, og bidra til god kommunikasjon.
   
 7. Ta tydelig eierskap og gi tydelige roller i prosjektet for å ivareta dette. Bidrag fra bedriften hele veien er viktig for å ta over løsningen og eierskapet.
   
 8. Sørg for at riktige ressurser er tilgjengelig for prosjektet, avsett nok og tid!
   
 9. I Leveransefasen bygges løsning ihht avtalt plan og rekkefølge. Etter spesifisert og klare elementer begynner å komme på plass, bidra til å teste løsningselementer løpende, både for å modnes i ny løsning, men også for tidlig å oppdage eventuelle feil/mangler, eller behov for endringer. Legg derfor til rette for at planer følges, og ha nok tid i prosjektet til å måtte justere ved behov.
   
 10. Vær forberedt på nødvendige endringer! Endringer er ofte en del av et prosjekt, det kan tilkomme smarte endringer og/eller helt nødvendige endringer underveis. Husk at mer kjennskap og kunnskap som tilkommer kan medføre andre valg underveis.
   
 11. Evaluer underveis, gjør nødvendige justeringer!
   
 12. Fokuser på leveransen og "must haves" spesielt når tiden nærmer seg sluttføring.
   
 13. Vær åpen for en Fase 2, og at denne kjøres en stund etter bedrifter har modnet med endringene prosjektet medfører.
   
 14. Test godt! Benytt brukerscenarioer! Repeter testingen, involver brukerne!
   
 15. Sørg for god opplæring til alle brukere, ikke undervurder det å ta i bruk nye systemer, selv når det er en oppgradering. For brukere er det en endring uansett!

Til slutt - Lykke til med endringsreisen og implementering:)

Legg igjen en kommentar