Velg en god fjellfører når du skal til skyen!

Office 365 og andre skyløsninger tilbyr mange funksjoner og en stor fleksibilitet i måten å jobbe på. Brukerne får en stor valgfrihet takket være alle de verktøy de kan velge mellom og som gir dem mest nytte.

Når du implementerer en plattform som gir stor valgfrihet for brukerne er det behov for forvaltning og oppfølgning slik at du sikrer at verktøyene blir brukt på "riktig" måte.

God rådgivning og behovsbasert brukeropplæring gir en god brukeradopsjon  som setter brukerne i stand til å selv kunne ta beslutning om hvilke verktøy de skal velge og når de skal bruke dem.

God planlegging, i forkant av implementeringen, sikrer at man ikke skaper mer administrativt arbeid for IT-avdelingen uten isteden automatiserer det som lar seg automatiseres. Når man, etter planleggingen og i forbindelse med implementeringen, konfigurerer plattformen til å håndtere bedriftens sikkerhetspolicies og kjøreregler kan man følge opp etterlevelsen på en enkel måte.

Å implementere Office 365, på riktig måte, er en hyggelig "tur" som gir din bedrift stor nytte, besparinger og økt effektivitet. Startbanen til skyen ligger på toppen av fjellet og for å sikre at du tar dine kollegaer til toppen og får dem med på reisen kan det være greit å forholde seg til noen regler og tips. Kanskje klassikeren "fjellvettreglene" kan benyttes også når man skal ut på tur til skyen.

Planlegg turen og meld fra hvor du går.

 • Kan alt innhold flyttes til skya? Identifisere innhold som eventuelt ikke kan, bør eller skal migreres. Lag en god migreringsplan definere hva du skal oppnå med prosjektet.

 • Informere alle ansatte om hvorfor dere skal ut i skya og hvordan dere skal komme dit.

 • Sørg for å planlegge hvordan dere skal gjennomføre opplæring og deretter følge opp opplæringen.

Tilpass turen etter evne og forhold.

Basert på hvor mye- og hvilken type innhold dere skal migrere kommer dere å trenge å velge forskjellige strategier. Skal dere flytte alt samtidig eller dele inn migreringen i faser? Dokumentere, analysere og planlegg og prioritere.

Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

 • Hvordan ser organisasjonens prosjektkabal ut? Kan de involverte- og utførende i prosjektet sette av tid til å fokusere på sine oppgaver, eller kan det komme andre prosjekter "i veien"?

 • Har dere planlagt andre migreringer eller oppgraderinger som kan påvirke prosjektgjennomføringen på en negativ måte?

Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

 • Ting forandrer seg konstant i Office 365. Følg med på Roadmap slik at du er forberedt på eventuelle endringer som kommer. (Hvis du ikke har tid til å følge med på alle nyheter, spør noen som har dette som jobb og er til enhver tid oppdatert.)

 • Sørg for at alle har identiske innstillinger på-/konfigurasjon av sine datamaskiner for å unngå ekstra support og feilsøking.

 • Informere dine kollegaer ut ifra deres egne forutsetninger, og forklar hvordan dette blir bedre for dem slik at de ikke går seg bort på turen.

Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

Du ønsker ikke å migrere alt innhold manuelt. Sjekk om det finnes verktøy som du kan benytte deg av for å gjøre turen enklere for deg/dere.

Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

 • Bruk din- og dine kollegers erfaring.

 • Snakk med folk som kjørt tilsvarende prosjekter og identifiser eventuelle pitfalls.

 • Bruk så mye standardfunksjonalitet som mulig og lag ikke masser av spesialtilpassede/programmerte løsninger som ikke lar seg oppgraderes uten at det medfører ekstra arbeid i ettertid.

Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

 • Sørg for å ha en god prosjektleder som holder styr på prosjektet.

 • Hold deg selv oppdatert og var flink til å informere dine kolleger.

 • Snakke med hverandre.

Vend i tide – det er ingen skam å snu.

Ikke lanser ny løsning før dere har testet alt nøye og er sikker på at ting fungerer som tenkt.  Ta ett steg tilbake og planlegg hvordan dere skal håndtere det.

Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

 • Ikke finn opp hjulet på nytt. Hvis du er usikker på mulighetene og utfordringene - ta hjelp av folk som gjort dette tidligere.

 • Ikke vær redd for å spørre om hjelp. Det finnes alltid noen som har vært ute i stormen tidligere og som kan gi deg gode råd.

 

Hvis du ikke har vært med på en slik tur tidligere kan Skill bistå med en god fjellfører som kan sørge for at dere planlegger turen slik at den blir trygg, rolig og sikker og at dere etterpå kan minnes tilbake på hvor hyggelig det var å gjøre den.

Legg igjen en kommentar