Microsoft Teams - hva er det?

Støvet har lagt seg, Microsoft Teams har vært tilgjengelig en stund nå. Og det skapte mye røre blant fagfolk og andre interesserte. Fra "Yammer er død" til "Hva nå med Office 365 Groups?" og "Det er altfor mange valg"!

Hvilken betydning har Teams for samhandling?

Først av alt vil jeg si at jeg er veldig imponert av Teams! Og med mange andre lanseringer i den senere tid, som PowerApps, Flow, og moderniseringen av SharePoint,  ser vi at Microsoft virkelig mener alvor. Det gires opp til å vinne samhandlings "krigen" med andre leverandører. 

Teams bygger på Office 365 groups. Når du oppretter et Team så opprettes også en Office 365 Group med Planner, SharePoint Team Site, Exchange ++, hvilket er er gode nyheter samtidig som det skaper en viss forvirring. En fin måte å se det på er at Teams ligger som et overbygg og utnytter de ressurser som allerede finnes i en Office 365 gruppe. Eller sagt på en annen måte, du kan ikke bruke Teams uten Office 365 Groups!

Fordelen med Teams slik jeg ser det er at man samler all relevant informasjon på ett sted, og man kan gruppere informasjon i "kanaler". Innenfor hver kanal kan man igjen utnytte alle ressursene til en Office 365 gruppe uten å måtte forlate kontekst av hvor man jobber. Dette kalles "tabs" eller faner og kan tilpasses per team eller kanal. Her kan man legge til filer fra et hvilket som helst SharePoint bibliotek, en webside fra hvor som helst og en rapport fra Power BI for å nevne noe. Listen over mulige faner man kan legge til er lang, og vokser stadig. 

 

De ulike kanalene organiseres under teamet og har alle mulighet for ulike tabs.  Har man mange team og kanaler vil man kunne organisere dette gjennom å legge de til og ta de vekk fra "favoritter". På den måten blir listen over teams og kanaler relevant til enhver tid. 

 

 

Hva med Yammer?

Yammer har fortsatt sin plass i produktporteføljen. Yammer brukes i kommunikasjon mot hele firmaet i motsetning til Teams som brukes i mindre grupper. For eksempel vil markedsavdelingen jobbe i Teams, men kommunisere til hele organisasjonen via Yammer. Yammer er det stedet hvor man kan få hjelp med en problemstilling siden man treffer alle i organisasjonen og ikke bare medlemmene i et Team. 

 

Konklusjon!

Konklusjonen er at Microsoft Teams endrer måten samhandling gjøres i Office 365. Man utnytter kraften i Office 365, men jobber i et grensesnitt som hele tiden gir deg oversikt over over arbeidet ditt, og som aldri levner tvil om hvilket tema eller prosjekt eller oppgave du jobber i. 

 

Flere og flere får øynene opp for Microsoft Teams og ser hvor enkelt det er å komme igang med effektiv samhandling. 

 

Legg igjen en kommentar