Det tilkommer stadig nye funksjoner, forbedringer og forandringer i Office 365. Mange synes det er en utfordring å følge med på dette. Man trenger også å vurdere hva og hvordan man skal ta det i bruk, og hvorfor man velger å bruke det. Dette er spørsmål å kontrollere og styre etter.

 

Kjører dere med eller uten ratt?

Har organisasjonen satt opp forretningsmål og verdier som funksjonaliteten skal måles mot? Har man mekanismene og organisasjonen på plass for å klare og ta det i bruk, og da på en sikker, verdiskapende, effektiv og pedagogisk måte? Hvordan skal man følge opp respektive funksjoner og se at den faktisk lever opp til de forventninger og mål som er satt?

Governance

For å være i stand til å håndtere intern styring av Office 365 må en Governanceplan, på både overordnet og respektiv nivå av funksjon/løsning, være på plass. Kanskje trenger man også å bemanne organisasjonen slik at de riktige interessentene er med i prosessen fra vurdering til implementering, og opplæring.

Hvis dere allerede er i gang med Office 365, men ikke har definert hvordan dere skal håndtere Governance er det en god start å komme i gang med noen områder først. På den måten får dere etablert prosess, ansvar, funksjoner og dokumentasjon, før dere går videre.

Et tips er å starte med en overordnet Governanceplan, en for SharePoint og en for OneDrive for Business. Deretter kan man jobbe videre med planer for de andre funksjonene man ønsker å ta i bruk, etterhvert, (samt begrunnelser for de man velger å ikke ta i bruk).

Vi hjelper dere å komme igang!

Governance er ikke noe som "ordner seg". Hvis du ikke har dette på plass, trenger du å få det på plass. Dersom du trenger god erfaringsbasert bistand for å raskt komme i gang med Governance for Office 365 kan du kontakte oss i Skill.

Vi går her sammen om å vurdere forretningsmålene dere har, og ut i fra disse, utarbeider en plan for mål og gevinster som funksjonene skal underbygge. Deretter hjelper vi dere med veien videre. Målet med det hele er at dere skal bli selvgående på gjennomføring av planene, prosesser og oppfølging. Nåralt dette er på plass, er dere bedre rustet til å skulle håndtere "endring".

Endring

 

Booke et møte med oss her!

Mvh, Magnus

 

 

Legg igjen en kommentar