Selvbetjent gjenopprettelse av filer i OneDrive for Business

Følger du med på Office 365 Roadmap? Med den selvbetjente gjenopprettingsløsning som nå er "under utrulling" kan administratorer og sluttbrukere gjenopprette filer fra et hvilket som helst tidspunkt (i løpet av de siste 30 dagene). Dette vil medføre mindre stress for sluttbrukere og mer tidsbesparelse for administratorer.

 

Hvordan gjør du?

Som sluttbruker gjør du følgende

  1. Åpne OneDrive for Business
  2. Klikk på innstillinger (tannhjulet)
  3. Velger "Restore OneDrive"
  4. I det "histogram" som vises, bla til det tidspunkt du ønsker å gjenopprette filer fra og velger dato.
  5. Velge den fil (eller de filer) du ønsker å gjenopprette.

Hur enkelt som helst!

Les mere her:

Legg igjen en kommentar