Tåler IT strategien i offentlig virksomheter dagens lys?

Er du ansvarlig for IT i en offentlig virksomhet eller sitter i ledelsen? - da bør du lese dette! Ta en stilling til egen modenhet i forhold IT samt anbefalinger og pålegg fra regjeringen. Sørg for god kommunikasjon mellom IT, ledelsen og virksomhetene om hva dere faktisk skal levere! IT er faktisk fortsatt bare et verktøy for å nå målene og levere oppdragene, men det er et godt verktøy hvis det brukes riktig!

Først og fremst: Har dere et overordnet mål eller en visjon i din virksomhet? Hvilke oppdrag er tildelt og hvilke tjenester er det som skal produseres for å oppnå disse målene? Hvem er det som skal motta disse tjenestene? Har dere fokus på innbyggerne eller næringslivet, da bør IT faktisk også ha fokus på dette i sine planer og strategier.

Dersom det finnes en plan for å nå disse målene eller levere i henhold til disse oppdragene, så IT løsningene understøtte disse planene! Den offentlige virksomheten må ha en IT strategi og en tiltaksplan som står i stil til det som man faktisk skal oppnå! Det burde strengt tatt ikke gjøres en endring eller en investering som ikke direkte eller indirekte understøtter disse planene. Bare slik kan man gjøre de riktige investeringene på veien mot et felles mål. Ikke tenk IT bare for IT sin skyld! Det har INGEN verdi!

Store og små virksomheter, står overfor de samme kravene. Regjeringen er klokkeklar i sitt digitaliseringsrundskriv og riksrevisjonen er om mulig enda klarere når de vurderer hvordan status er ute hos våre offentlige virksomheter. Våre offentlige virksomheter er dessverre IKKE så modne i forhold til IT og digitalisering som vi skulle ønske.

Regjeringen har gjennom sine anbefalinger og krav i forhold til digitalisering, transformasjon og mer utstrakt bruk av skytjenester bidratt til å sette dette på agendaen. Dette er godt beskrevet i den digitale agendaen og digitaliseringsrundskrivet med pålegg og anbefalinger. Anbefalingene er også godt understøttet av statistikker og resultater fra undersøkelser som det er verdt å lese. Her har de også satt fokus på de som faktisk skal motta tjenestene som leveres av det offentlige; nemlig innbyggerne. For de som ikke har lest dette, så er dette perfekt lektyre foran peisen i jula..

Digitaliseringsrundskrivet

Digital agenda (Meld. St. 27 (2015–2016)

Riksrevisjonen (undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester).

Gjør de riktige IT investeringene basert på kunnskap om virksomheten, fokus på mål og visjon samt besluttede planer for å komme dit. Vær bevisst i forhold til mulighetene, anbefalingene og påleggene som ligger i regjeringens digitale agenda. Der er det gjort en omfattende og god jobb som man bør ta seg tid til å sette seg inn i. Kan hende det også ligger noen pakker der som noen har ønsket seg i lengre tid..;)

 

GOD JUL!

Legg igjen en kommentar