Liselotte har satt brukeradopsjon i system!

 

Liselotte Haugsnes

Stilling: Rådgiver

Liselotte har hatt ansvaret for rutiner og prosesser rundt brukeradopsjon i Skill siden 2013. Stillingen som rådgiver i Skill krever at man er kreativ,  tøff og engasjert. Alle rådgiverne blir motivert av å  kunne sette solide tekniske fottrykk hos kunden, i dag og i morgen. Skill skal alltid ligge i front når det kommer til gevinstrealisering av en IT-løsning, og her er brukeradopsjon et sentralt begrep.

 

Se video intervju av Liselotte og se informasjon om Skill brukeradopsjon.

 

Har du lyst til å være med å løfte Skill brukeradopsjon videre?

 

Sentrale begrep i Skill er brukeradopsjon og gevinstrealisering, hvorav brukeradopsjon er ditt fagområde. Kan du beskrive rollen og hva som er dine primære oppgaver i Skill?

Som konseptansvarlig for Skill Brukeradopsjon og Skill Academy, har jeg vært ansvarlig for oppbygging og videreutvikling av metodeverk for brukeradopsjon. I parallell har jeg fått levere rådgivningsoppdrag, som igjen har åpnet for erfaringsbaserte endringer i leveranser og tilnærming til caser. Som rådgiver med hovedvekt på brukeradopsjon har det vært en hektisk hverdag, alltid med nye utfordringer og forskjellige kunder og caser en må tilpasse seg.  

 

Du deltar i mange workshop, men hva er en spennende dag? Hva er det morsomste du gjør og hva utfordrer deg mest?

Spennet for hvem en møter innen brukeradopsjon er bredt, alt fra forankring og innsalg av kompetansemålsetninger hos toppledelse – til oppfølging av interne støttespillere som superbrukere og ambassadører. Jeg trives med å utfordre satte rutiner og arbeidsmønster, og komme med forslag til tiltak og oppfølging for endring av arbeidsvaner. Jeg blir mest utfordret i møter med bedrifter med store kulturelle utfordringer, hvor det vil være utfordrende å innføre teknologi.  

Når er du utenfor din komfortsone?

Som rådgiver må en like utfordringer, å måtte komme med raske beslutninger og tørre å holde hardt på dem for å sikre fremdrift. Jeg er i min komfortsone når jeg har riktig arbeidsbelastning, det vil si spennende oppdrag, men jeg rekker å følge opp tilstrekkelig og være kreativ på gode løsninger og gjennomføring. Sånn sett kan tid stille krav til "komfortsonen".

 

Du jobbet ikke direkte med brukeradopsjon før du startet i Skill, men hvordan var din inngang?

Jeg har jobbet med IT hele min karriere. Det var inngangen min til Skill – hvor jeg innledningsvis ble satt som rådgiver innen samhandling og som markedsansvarlig. Etter kort tid fikk jeg anledning til å fokusere på å etablere brukeradopsjon hos Skill, og gikk over til en 100 % rådgiver stilling.

 

Hva er den viktigste erfaringen og utdanningen du har for å kunne bekle rollen som brukeradopsjonsrådgiver?

Å bygge et rammeverk for brukeradopsjon har bakgrunn i organisasjonspsykologi, statistikk og metode vært relevant å trekke på fra utdannelsen. Forståelse for IT og dens forretningsverdi har vært avgjørende for å kunne planlegge og utføre brukeradopsjonscasene på et detaljert nivå i prosjektene. Siden etableringen av brukeradopsjon har kompetanseheving ligget innenfor teknologi, endringsledelse, kompetanseledelse og metode.  

 

Hva vil du si er dine beste egenskaper for å mestre stillingen du har i dag?

Gode kommunikasjonsevner, løsningsorientert og gjennomføringsevne.

 

Hvilke egenskaper ville du verdsatt i en ny kollega?

For å nevne klisjeene først: Positiv innstilling og driv til å forfølge ideer fra kreativ tenking til realiserte planer. Ønske og driv om å videreutvikle egen kompetanse. Som rådgiver innen brukeradopsjon er det viktig at en har forretningsforståelse for IT, interesse for IT og forståelse for endringsprosesser. Bredden i arbeidshverdagen gjør at en må ønske både personlig videreutvikling, og være i stand til å trekke nye erfaringer inn i konsepter.

Jeg vil sette stor pris på en kollega som liker å utfordre både kunder og kollegaer, på en proff måte. I et uformelt miljø er humor alltid å verdsette!

 

Du har jo bygget deg en ny karriere i Skill. Hva er det som gjør at du fortsatt er ansatt i Skill?

Tidligere har jeg jobbet med mye med salg, forretningsutvikling og relasjonsbygging. Med å jobbe som rådgiver innen brukeradopsjon har jeg fått jobbe med endringsledelse, kompetanseledelse, metode og pedagogikk – som alle har vært nye elementer. Det har vært spennende å få bygge opp og jobbe med. Å få utvikle et konsept og se hvor stor påvirkning konseptet har hatt på Skill som helhet har vært en spennende og utviklende reise å få være med på. Men vi har bare begynt å skrape i overflaten til hvilke muligheter det kan bli. I Skill har en både muligheter og frihet til å forfølge ideene, og se dem bli en suksess. Det er givende, også personlig!