Tirsdag 11. juli 2017, ble en merkedag i Skill sin historie! På partnerkonferansen i Washington DC, kåret Microsoft oss til Årets Partner. Dette er en pris som frem til i år har blitt vunnet av de store selskapene. Men i år var det ”Skill-familien” som vant!

Microsoft begrunnet seieren slik –”Årets partner har gjennom flere år vist en vilje og evne til å vokse sin Microsoftforretning sammen med Microsoft, og er den partneren som i år har utmerket seg i et bredt spekter av våre produkter og løsninger. Årets partner vinner i 2017 flere strategiske priser og hevder seg pallen i andre kategorier. Det er partnerens evne til å fornye eksisterende forretning, samtidig som fokuserte investeringer i digital transformasjon skaper nye forretningsområder for både "gamle" og "nye" kunder.”

For oss er dette et bevis og en bekreftelse på at målrettet arbeid gjennom flere år gir resultater. Denne prisen var et av de viktigste målene, da vi definerte vår strategi for perioden 2014-2017.

 

 

Vi nådde målet vårt, men vi skal fortsette å utfordre det etablerte, både på teknologi og forretning. Nå er vi i gang med en ny strategiprosess, og det er ingen tvil om at både ledelse og ansatte er mer motiverte enn noen gang for å sette oss hårete mål for 2020, og ikke minst starte det målrettede arbeidet som skal til for å nå de.

Hvis vi skal klare våre nye målsetninger, er vi avhengig av å styrke oss ved å få på plass nye familiemedlemmer!

Vi ser etter medlemmer som har den riktige kompetansen, men enda viktigere - har en iboende drivkraft og motivasjon til å bygge morgendagens beste IT-selskap!

Hvis du har denne drivkraften, er det stor sannsynlighet for at vi finner en stilling som passer deg.

Ta gjerne kontakt med en av oss:

...

Kai Atle Rød

Daglig leder

Telefon: 934 39 674
E-post: kar@skill.no 
...

Lars Y. Tømmerholt

Leder kundesuksess

Telefon: 911 52 818
E-post: lyt@skill.no