Tim Ervik

Stilling: Rådgiver CRM/Marketing

Tim startet sin karriere i Skill 2. januar. Med sin forretningsforståelse og engasjement rundt CRM som forretningsverktøy, har både kollegaer og kunder merket verdien med å få Tim om bord.

Skill er opptatt å ta vare på alle ansatte, både nye og gamle. Med Skills egen metode for personlig veiledning og oppfølging, føler alle synlighet og riktig karriereretning. Kandidater som kommer inn på samtale med oss, skal oppleve Skill som en profesjonell rekrutterer.  

Les videre om Tims tanker rundt det å starte i Skill.

 

Hvordan opplevede du ansettelsesprosessen med Skill?

Jeg opplevde Skill som seriøse og profesjonelle i ansettelsesprosessen.

Hva hadde du av balast og utdanning?

Før jeg begynte i Skill hadde jeg jobbet 12 år med CRM systemer. De første 5 årene i et selskap med 125 ansatte hvor CRM var forretningskritisk vedrørende intern og ekstern kundedokumentasjon. Etter 5 år på kundesiden var det et enkelt valg når det dukket opp en mulighet til å jobbe med CRM fra leverandørsiden. Erfaringen fra denne siden av bordet strekker seg tilbake til 2010 og det har vært en utrolig spennende reise så langt. Det å begynne i Skill fra Januar 2017 er starten på en ny digital reise som så langt har vært spennende og lærerik. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og muligheten til å utgjøre en forskjell for alle eksisterende og nye kunder.

Hva følte du da du gikk inn døra første dagen? Og hvordan var ting lagt til rette med tanke på onboarding?

Helt fra den dagen jeg fikk tilgang til Skill kontoen har jeg følt meg velkommen i firmaet. Spesielt takket være bedriftens interne sosiale kanal, Yammer. Ansatte i skill var tidlig ute med å ønske meg velkommen. Dagen jeg gikk inn døra på Oslo kontoret lå alt av bestilt IT utstyr linet opp og klart til bruk. Takket være Microsoft sine skytjenester var jeg raskt oppe med de applikasjonene jeg trengte fra dag 1. De første ukene var det veldig nyttig å gjennomføre onboardings møter med alle avdelinger i selskapet, og ikke minst få innføring i selskapets historie fra daglig leder.

Du ble jo ansatt i første omgang for din personlighet, men også erfaring og kompetanse. Hvordan opplever du at dine ideer og erfaringer blir mottatt? Er det takhøyde for at du lufter dine tanker?

Jeg oppfatter Skill som et selskap hvor engasjement og gode ideer dyrkes frem og tas imot med takk. Det motiveres til å utgjøre en forskjell internt og eksternt.

Nå er det ikke lenge siden du startet i Skill, men føler du at du er en del av Skills visjon og hva man forsøker å oppnå?

Absolutt, jeg fikk raskt ansvar i tråd med min rolle og jeg opplever at kollegaer er inkluderende og mer enn gjerne deler den kunnskapen de besitter om selskapet, produkter og kunder.

Har du og din nærmeste leder allerede blitt enig om din målplan, i forhold til personlig utvikling og prestasjon?

Jeg opplever målsamtalene med min leder som profesjonelle, konstruktive og lærerike. Målplan ble avtalt og satt basert på inkluderende samtaler.

I samsvar med din målplan, har du startet på reisen og blitt satt i en posisjon hvor du kan starte å prestere?

Helt klart. Jeg har allerede fått forretningsansvaret for 2 konsepter og er involvert i mange spennende kundecaser.

Fleksibilitet er en viktig del av Skills verdier. Opplever du at du har fleksibilitet i din nye arbeidshverdag?

Fleksibilitet var et veldig viktig kriteria, når jeg først bestemte meg for å bytte arbeidsgiver. Skill er opptatt av å prøve ut teknologien de anbefaler til kunder og spesielt skytjenestene legger opp til stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Hva har vært den største forskjellen fra forrige arbeidsplass, hvis du ser bort fra de gode kollegaene?

Den største forskjellen er bredden i porteføljen av løsninger som kan kommunisere til kunder sammen med profesjonaliteten i utvikling av medarbeidere. Kompetanse innenfor Moderne datarom, samhandling og forretningsløsninger har gitt meg en helt annen mulighet til å utgjøre en forskjell ute hos kunder, og tilby en mer komplett pakke av verdiøkende tjenester og programvare basert på Microsoft sin stack.

Så til slutt. Hva er det beste med å være en del av Skill familien?

Fagmiljøet gir meg mulighet til å være en del av leveranser som resulterer i fantastiske kundeopplevelser. Det blir lagt til rette for personlig utvikling og med det ser jeg gode karrieremuligheter i Skill. Oppfordring til innovasjon gjør Skill til et spennende selskap å være en del av.

Har du lyst til å snakke med Skill om mulig karriere i selskapet. Ta kontakt med Rekrutteringsansvarlig Eirik Aune - 95 24 16 55