Skill ble invitert til rekrutteringstreff i regi av NAV Sarpsborg. Her fikk vi møte mange engasjerte jobbsøkende! Dette var første gang NAV arrangerte et treff av denne typen, og de hadde invitert 160 deltakere som frivillig stilte opp i løpet av dagen. I en konferansesal på hotellet hadde rekrutteringsbyråer og karriererådgivere rigget opp stand for å møte de ulike deltakerne, og Skill deltok som den eneste private bedriften på arrangementet. 

Nysgjerrige og engasjerte mennesker på vei inn i arbeidsmarkedet!
Med deltakere som Personalhuset og Østfold Fylkeskommune var Skill tilstede for å møte potensielle og fremtidige «Skillere». Skill var den eneste bedriften fra privat sektor, som ikke jobbet utelukkende med rekruttering, videreutdanning eller arbeidstiltak. Vi var på forhånd usikre på om dette var et arrangement, hvor vi kunne gi verdi til jobbsøkende, men det ble fort tydelig at vi hadde stor relevans. Skill representerte et annerledes mulighetsbilde -  vi var de eneste som kunne tilby reelle stillinger, uten å måtte igjennom tredjeparter.


Vi sitter igjen med et inntrykk av at det befinner seg mye god kompetanse der ute, som både er på vei inn i arbeidsmarkedet, og som er på søken etter nye muligheter. Vi har hatt en utelukkende positiv opplevelse, hvor vi har fått møte og snakke med mange engasjerte og nysgjerrige mennesker med ulik bakgrunn.

Skill er opprinnelig en Østfoldbedrift, og det er derfor viktig for oss å ta del i det lokale samfunnsansvaret som gjelder å få mennesker ut i arbeid. Alle bedrifter har et samfunnsansvar, og Skill er intet unntak. 

Gode spørsmål knyttet til IT, innovasjon og arbeidskultur!
Kandidatene var nysgjerrig på blant annet våre tanker rundt innovasjon og den digitale utviklingen vi står ovenfor i dag. Samtidig hadde de spørsmål knyttet til arbeidskultur og ikke minst hvordan de kunne bruke sin kompetanse innen IT-faget. Skill oppfordrer andre selskaper til å delta på slike arrangementer - dette kan være med å utvide mulighetsbildet til bedriften, og samtidig bidra til å gi de som befinner seg i mellom arbeidsplasser, inspirasjon og innspill.

Det var gøy å oppleve at noen siktet seg direkte inn på vår stand da de kom inn i rommet. De hadde trolig lest seg opp på Skill før de kom, og deltok fordi de ønsket å møte oss.