Skill digitaliserer kommunesektoren!

Skill har lenge jobbet med kommuner og har tatt frem en rekke løsningen skreddersydd for kommuner.

Vi vet at ulike funksjoner i kommunen har ulike behov, derfor har vi valgt å dele våre løsninger inn basert på stilling slik at vi kan kommunisere så godt som mulig de løsningen som passer ditt behov.

Velg den rollen som er nærmest din rolle:
 

Rådmann

Du er opptatt av å modernisere IT-plattformen med effektiv tjenesteproduksjon som rettesnor.

Les mer... 

IT-ledelse

Du er opptatt av å kunne tilby en moderne IT-plattform med fokus på sikkerhet, informasjonssikring i en mobil og hybrid IT-hverdag.

Les mer... 

Skolesjef

Du opptatt av å etablere digitale arenaer for effektiv læring og mestring i skolesektoren

Les mer... 

Ansvarlig servicetorg

Du er opptatt av å digitalisere publikumhenvendelser og yte god service til kommunens innbyggere.

Les mer... 

 

Gratis workshop i samarbeid med Microsoft Norge

I samarbeid med Microsoft Norge sitt offentlige team kan Skill tilby en grunnleggende workshop. Les mer og book tid for gjennomføring - enten fysisk eller på Skype.