Videointervju: Rådmennene i Gratangen, Lavangen og Salangen forteller om PolarSky-prosjektet.


Gjennom vårt arbeid med kommunesektoren, har vi opparbeidet oss erfaring og kompetanse om hvordan effektiv IT bør leveres til kommune-Norge. Våre leveranser og anbefalinger er i tråd med kommunal og moderniseringsdepartementets nasjonale strategi for bruk av skytjenester:

Betre utnytting av teknologi er nødvendig for å møte behova for offentlege tenester i framtida Det offentlige har ei plikt til å drive mest mogleg kostnadseffektivt. Men dei har òg eit ansvar for å ta god vare på innbyggarane sine data og ta i vare innbyggarane sine interesser. Då er det viktig at dei, når dei skal velje IKT-løysingar, kan vurdere alle dei løysingane som er til­gjengelege – òg skytenester.
 

Fokuset skal være på:

  • Mer kostnadseffektiv IKT

  • Økt fokus på kjernevirksomheten

  • Økt fleksibilitet

  • Bedre sikkerhet gjennom mer profesjonalisert og standardisert IKT

  • Lavere terskel for innovasjon og nyetablering

  • Redusert klimaavtrykk fra IKT-drift
     

Les mer om vår leveranse av skytjenester og Skill AllCloud

 

I tillegg til å etablere en kostnadseffektiv IT-plattform i skyen, har Skill en holistisk tilnærming til hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg IT og heve kvaliteten på IT-tjenestene, gjennom:

 

Ingen gjeld har høyere "renter" enn den teknologiske gjelden mange kommuner er i ferd med å dra på seg.

 

Pål Våler Hopmoen, Rådgiver Skill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundecase:

Salangen, Lavangen og Gratangen - Første Norske kommuner som tar steget helt ut i nettskyen!

Les mer...

 

Gratis workshop i samarbeid med Microsoft Norge

I samarbeid med Microsoft Norge sitt offentlige team kan Skill tilby en grunnleggende workshop. Les mer og book tid for gjennomføring - enten fysisk eller på Skype.