Registreringer legges inn i CRM med status "Microsoft". Beskriv ønsket oppfølging i beskrivelsesfeltet.