Teknologien har for lengst flyttet inn i skolene. Men, i vår dialog med ulike kommuner og skoler opplever vi ofte at man glemmer å rigge organisasjonen rundt for å lykkes med de nye digitale verktøyene. Resultater hentet fra Monitor 2016 (skolenes digitale tilstand i Norge) forteller oss at hele 6 av 10 skoleledere mangler en systematisk plan for hvordan de skal jobbe med lærernes kompetanseheving og bruk av teknologi. 

Forskning viser at ved implementering av nye verktøy er det suverent viktigste kriteriet å ha en tydelig visjon og en klar ledelse.

Har din skole stilt dere disse spørsmålene?

  • Hva skal digitale verktøy bidra med på din skole?
  • Hva er deres overordnede mål?
  • Hvem er det som skal lede prosessen og hvordan passer dette inn i skolens pedagogiske målsetting?

 

De ulike rollene i skolen vil bli påvirket av de omfattende endringene som den nye digitale hverdagen bringer. SKILLs` rådgivere, med kompetanse innen endringsledelse, kommunikasjon, pedagogikk og IT, vil gjøre dere «reiseklare» og bidra til at din kommunes endringsreise blir godt planlagt og bidrar til en tydelig brukerinvolvering av alle som jobber i skolen.

Gratis workshop i samarbeid med Microsoft Norge

I samarbeid med Microsoft Norge sitt offentlige team kan Skill tilby en grunnleggende workshop. Les mer og book tid for gjennomføring - enten fysisk eller på Skype.