Få en gratis mulighetsworkshop og få innsikt i beste praksis fra andre kommuner.

  • Forberedende møte, gjerne på Skype, for å få innsikt i dagens løsninger, infrastruktur, utfordringer og krav. Hvor moden er deres kommune ift morgendages krav til digitalisering?
  • En workshop hvor vi ser på mulighetene dagens teknologi gir, beste praksis i markedet og hvordan dette kan benyttes og implementeres i din deres kommune.
  • En rapport som overordnet oppsummerer dagens situasjon, relevante muligheter for fremtiden og en anbefaling på veien videre og hvorfor. Hvilke gevinster bør man fokusere på først?
 

Workshop gjennomføres i samarbeid med Microsoft Norge.