Er virksomheten klar for å flytte helt eller delvis ut i skyen? Skill Preflight gir svaret og sikrer at dere gjør de riktige tingene før onboardingen.

Våre rådgivere har, gjennom mange års erfaring med å løfte kundene våre ut i skyen, utarbeidet et godt metodeverk for å sørge for at man unngår å gjøre unødvendige feil.

Vi kartlegger dagens situasjon og behov og foreslår ulike løsninger basert på hvilke krav og føringer man står ovenfor.