Skill AllCloud er for alle våre kunder som ser fordelen med å løfte hele IT plattformen ut i skyen og i størst mulig grad få IT levert som en tjeneste.

Vi har lagt stor vekt på at Skill AllCloud skal gjøre hverdagen for brukerne enda bedre og sørge for at de kan jobbe enda mer med fokus på kjernevirksomheten. Forretningen skal kunne konsentrere seg om å bli aller best på sine produkter og tjenester i sitt marked.

Samtidig som Skill AllCloud sikrer stabil og sikker drift, gjør den moderne plattformen det mulig å gjøre raske endringer på en trygg måte.

 

Elementer i Skill AllCloud:

 

Professjonell forvaltning og brukerhåndtering

Skill AllCloud er en komplett plattform som inkluderer profesjonell forvaltning med selvbetjeningsløsninger hvor vi automatiserer manuelle prosesser for rask og sikker brukerhåndtering.

Vi benytter moderne sikkerhetsløsninger og holder kontrollen med det siste av overvåkningsteknologi og sikkerhetsarkitektur som gjør det mulig å tilby brukerne funksjonalitet fremfor å sperre for tjenester.

Med Skill AllCloud trenger ikke brukerne å finne egne og mindre sikre løsninger. Selskapet beholder kontrollen på dataene og sikkerheten i plattformen, og får mer motiverte medarbeidere.

I tillegg tilbyr vi en profesjonell og effektiv service desk som gir ett sted å henvende seg for alle spørsmål eller problemstillinger.

Les mer om Skill Forvaltning

 

Samhandling og brukeradopsjon

Skill tilbyr Skills Samhandlingskonsept som en del av løsningen. Dette sikrer din virksomhet en av markedets beste samhandlingsløsninger.

Vi sørger for å ha en topp moderne samhandlingsplattform, samt et brukeradopsjonsløp for å få brukerne med "på laget".

Les mer om hvordan vi jobber med brukeradopsjon

 

Fagapplikasjonene dine blir tatt godt vare på 

Skill AllCloud inkluderer selvsagt også en plattform for dine fagapplikasjoner. Erfaringsvis er det mange fagapplikasjoner som allerede leveres som en skytjeneste, eller som kan gå i Microsoft Azure nettskyen. De som ikke kan kjøre i nettskyen får plass i vårt «staging» miljø i påvente av å kunne bli levert som en tjeneste eller kjøre i Azure. Dette gjør vi en nøye vurdering av i forkant.

 

Skill AllCloud følger brukerne og de ulike enhetene fra A til Å

I tillegg til å tilby en komplett moderne plattform sørger vi også for å håndtere klientene til kundene våre. Trenden er at det bare blir flere nettbrett, mobiltelefoner, PC’r og operativsystemer som trenger aksess til virksomhetens data for å kunne utnytte arbeidskapasitet innenfor og utenfor lokalene. Ved hjelp av moderne klienthåndtering som Intune og sikring av dataene med Enterprise Mobility Suite kan dette foregå trygt og effektivt. Dette er vinn-vinn for både ledelse og medarbeiderne! 

 

Viktig å se mulighetene i en IT verden som raser fremover: -Du går aldri alene!

Skill benytter kjent Microsoft teknologi og mulighetene i Microsoft nettskyen gjennom blant annet Azure og Office 365 for å kunne tilby Skill AllCloud

Utviklingen skjer i en rasende fart og Skill legger stor vekt på å være en proaktiv partner som hjelper kundene våre med å utnytte ny teknologi. Vi skal bidra til våre kunders suksess!

I dag tilbys blant annet ferdig komponerte løsninger for håndtering av Big Data, Analytics, Internet of things, Machine learning/ AI, og et godt utviklet miljø for apputvikling.  

Skill tilbyr derfor en proaktiv forvaltning til våre kunder hvor vi bistår dere med å «oppdage» ny teknologi og funksjonalitet som kan være relevant for å kunne gjøre det enda bedre i deres markeder og virksomheter.

Rådgiverne våre hjelper til med å vurdere verdien dette kan tilføre virksomheten og leverer et beslutningsgrunnlag alle kan forholde seg til både forretningsmessig og økonomisk.