Uansett system det er dere har valgt å investere i, er det først når dere får med brukerne dere kan hente ut gevinstene.

I Skill har vi satt brukeradopsjon og god brukeropplæring i system. Gjennom SkillAcademy får brukeren en plattform for læring og samhandling - dette kombinert med våre rådgivere og pedagogers erfaring med systeminnføring, gjør at vi har en svært kraftig pakke å tilby som en del av våre leveranser.

 

Elementer i SkillAcademy:
 

Workshops for inspirasjon og forankring

Våre rådgivere jobber tett med prosjektgruppen og brukeradopsjonen starter ofte før prosjektet er ferdig levert - brukerne forberedes på det som kommer, samt tas med på råd for å forbedre og få eierskap til den nye løsningen.

 

Tilgang til portal og opplæringsapplikasjon

SkillAcademy er realisert på Office 365 og SharePoint og benytter mye av den funksjonaliteten som vi leverer i våre samhandlingsprosjekter, men skreddersydd for brukeradopsjon og opplæring.

Ofte knytter vi SkillAcademy tettere til kundens brand og profil slik som vist her fra Profier Academy:

 

 

Som en integrert del av portalen, har vi utviklet vår egen opplæringsapplikasjon som er integrert, både med Office 365 og Microsoft CRM. Ved hjelp av Microsoft CRM sørger vi for å automatisere utsendelser og drive nuturing/oppfølging av de deltakerne som er med i våre program.