Skill Samhandling er vårt konsept for effektiv innføring av Office 365. Vi kombinerer våre beste erfaringer, ferdige løsningselementer og kundens egne behov i en leveranse som er rigget for hurtig implementering til en forutsigbar kost.

 

Elementer i Skill Samhandling:

Ledende teknologi og løsningsforvaltning satt i system. Alltid oppdatert - alltid tilgjengelig.

Skill Samhandling baseres på skytjenesten Office 365. Plattformen er klar fra dag 1 og gjør at vi raskt kan sette fokus på bruken av den. Mobilitet og tilgang fra alle enheter er en selvfølge.

Vårt konsept setter løsningsforvaltning i system og inkluderer både proaktiv og reaktiv forvalting slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten.

Visste du at det hvert år er ca 450 planlagte endringer i Office 365? Skill Samhandling er rigget for fremtidige oppdateringer og vi er proaktive ovenfor våre kunder for å sikre at de alltid er kompatible med det nye som kommer.

Les mer om Skill Forvaltning.

 

Gevinstrealisering og prosjektgjennomføring

Skill Samhandling inkluderer et sett workshops for å tilpasse Skill Samhandling til deres bedrift og sikre optimal gevinstrealisering. I workshops går vi gjennom implementeringen av standarfunksjoner og skill sine konseptkomponenter, samt diskuterer eventuelle utvidelser og tilleggsfunksjonalitet bedriften måtte ha behov for.

Prosjektet følger SkillWay prosjektmetodikk

 

Fokus på brukeropplevelsen og god samhandling i prosjekt og team

En samhandlingsløsning har lav verdi uten brukere som tar i bruk løsningen med et smil. Skill Samhandling inkluderer komponenter fra våre leveranser innen brukeradopsjon og Skill Academy for å sikre optimal brukeradopsjon..

Visste du at 2 personer på 2 forskjellige lokasjoner kan jobbe sammen i samme worddokument?

Skill Samhandling utnytter Yammer og putter det i rett kontekst, f.eks integrert i prosjektrom, avdelingsrom og på forsiden.

 

Alt på ett sted

Skill samhandling samler alle løse tråder og presenterer informasjon på en oversiktlig måte.

 

Søk og gjenfinning

Mange undres hvorfor det er vanskeligere å søke i egne dokumenter enn andres som er tilgjengeliggjort via Google. Delve endrer dette syne.

 

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering er en sentral del av løsningen. Skill etablerer dokumenthåndtering i rommaler og tilrettelegger for bedriftens maler. OneDrive innføres og det etableres gode rutiner for bruk av OneDrive kontra SharePoint.