Sikkerhet i et holistisk perspektiv

Digitalisering har gitt grunnlag for innovasjon, effektivisering og det har gitt oss bedre tjenester. Samtidig gjør digitalisering oss mer sårbare for kriminelle med onde hensikter. Sikkerhet dreier seg ikke lenger bare om implementering av tekniske løsninger, man må samtidig sørge for å etablere en god sikkerhetskultur i organisasjonen som endrer seg i takt med digitaliseringen og nye trusselbilder.

- Skill Sikkerhet har en helhetlig tilnærming til det trusselbilde din virksomhet står ovenfor.

Sikkerhetsstudie

 • Ledelsesforankring
 • Teknisk evaluering
 • Risiko og sårbarhetsanalyse

Sikringstiltak

 • Sikkerhetspolicy
 • Brukeradopsjon
 • Klient og enhetssikring
 • Informasjonssikring
 • Identitetskontroll

Forvaltning

 • Vedlikeholde sikkerhetskultur
 • Brukeradopsjon og kommunikasjon
 • Sikkerhetsbrief