Azure AD Premium

Azure AD PremiumAdvanced Threat Analytics

En av de største sikkerhetsutfordringer til organisasjoner i dag er at de ikke vet at de har eller har hatt et innbrudd. Det er svært vanskelig å oppdage slike innbrudd og hackere er flinke til å skjule sine spor.

Advanced Threat Analytics (ATA) overvåker all trafikk som går fram og tilbake fra klient til domenekontrollerne i en organisasjon. ATA softwaren er laget med dyp forståelse av autentiserings og tilgangs forespørsler og ser etter unormaliteter i trafikkmønstre. 
Hvis ATA finner disse unormalitene vil den flagge dette slik at IT sikkerhets personell kan undersøke dette nærmere.

Azure Rights Management System

Azure Rights Management System (RMS) er laget for å sikre og kryptere dokumenter mellom maskiner, PCer og nettverk. Hvis man har lagert et regelsett for en gruppe filer som bare får åpnes av ledergruppen, vil kun ledergruppen får lov til å åpne disse dokumentene. Man kan sette regler fra om man har full rettighet på dokumentet helt ned på om dokumentet får lov til å skrives ut. Dette regelsettet føler dette dokumentet uannsett hvor dokumentet befinner seg, via epost, sharepoint eller usb pinne.

Log Analytics

Serverne til en organisasjon i dag genererer kanskje flere hundretusen log linjer per dag, og få oversikt på hva som skjer i disse loggene er nærmest umulig. Log Analytics henter inn alle disse loggene og sender disse til Azure for skape innsikt i hva som skjer i nettverket og serverne våre hver dag. De blir her presentert i oversiktlige grafer og alarmer så man raskt kan skape seg et bilde av hva som skjer. Man kan f.eks raskt lage seg en regel som leter etter flere en 3 mislykkede innlogginger og sende en epost til administrator hver gang dette skjer. 

 

Les mer om hvordan Skill jobber med sikkerhet.