Sikkerhet er ivaretatt med Microsoft Enterprise Mobility + Security

Mange av oss i MER har tilgang til lydbiblioteker og annet som det ville fått store konsekvenser for oss om kom i gale hender. - Yonas Aregai

Siden MER er mye på farten er det viktig at alle devicer sikres på en måte som reduserer konsekvensene hvis PCer eller mobiltelefoner kommer på avveie.

Fellesnevneren for behandling av data og bruk av devicer er brukeren, det er derfor viktig at sikkerhet for data og devicer omfatter identiteter og tilgangskontroll, slik at ikke legitimasjon på avveie ikke resulterer i tapt data og uautorisert tilgang. - Jan Vidar Elven, MVP & Løsningsarkitekt Skill AS

For MER har Skill etablert Azure Active Directory for identitet og tilgangskontroll, betinget tilgang til applikasjoner og tjenester, multi-faktor autentisering til utvalgte løsninger, samt selvbetjeningsfunksjoner.

Med Microsoft Intune sikrer de ansattes enheter og Azure Information Protection sikrer data og informasjon.

Registrer din kontaktinformasjon og forslag til møtetidspunkt i skjemaet og en av våre sikkerhetseksperter vil ta kontakt med deg for en presentasjon.

Les mer om hvordan Skill jobber med sikkerhet i et holistisk perspektiv.

Hvilke forhold har dere til GDPR? Ta vår sjekkliste!

 
 

 

 

Registrer deg for en presentasjon av løsningene vi har implementert for MER Musikk: