Få en grundig analyse av IT-sikkerheten:

Vi setter opp og konfigurerer 2 anerkjente og moderne verktøy i ditt miljø. Verktøyene som benyttes er

Cloud App Security fra Microsoft 

Checkup fra Checkpoint

Dette gir deg et ærlig situasjonsbilde av IT sikkerhet i din virksomhet etter 2 uker. Disse løsningene kommer fra 2 ledende selskap innen plattform leveranse og IT sikkerhet og vil gå ubemerket og uten risiko for å påvirke den daglige driften i denne perioden. Sammen med sjekklisten for IT sikkerhet som du nettopp lastet ned, vil dette kunne gi et godt bilde av situasjonen i din virksomhet.

 

Resultat fra verktøyene vil gi en rapport med følgende:

- Løsninger som benyttes utenfor virksomhetens kontroll

- Risikoprofil har for disse løsningene

- Høyrisiko webapplikasjoner som blir benyttet

- Eventuelle maskiner infisert med malware

- Sårbarheter

- Forsøk på angrep

- Datalekkasje

 

En ekspert fra Skill vil i løpet av 2-4 timer gå gjennom resultatene og gi anbefalinger om veien videre. Skill vil kunne bistå din virksomhet som veiviser for god IT sikkerhet. Vi vil også kunne hjelpe dere med å etablere helhetlig sikkerhet gjennom sikkerhetsstyring, etablering av god sikkerhetskultur og de riktige tekniske tiltakene.