På årets Worldwide Partner Conference i Toronto ble Skill for 5. år på rad kåret til Årets beste kundetilfredshets partner. I tillegg ble vi årets CRM online partner. Dette er en lagseier vi har jobbet hardt for.

Årets kundetilfredshets partner

Microsoft sine begrunnelser for å gi Skill prisen:

Skill har gjennom en årrekke satt kundenes gevinstrealisering aller høyest på agendaen. Ved å hjelpe organisasjoner med å skape og oppnå mer, hjelper Skill våre felles norske kunder med å oppnå Microsoft sin globale visjon.

 

Ved målbevisst arbeid med strukturer og prosesser har Skill i en årrekke bygget sten-på-sten for å skape et konstant høyt nivå av kundetilfredshet. En egen plattform for ansattes fokus på kundeverdi, support via ulike kanaler, inkludert chat, løpende kundemålinger, forvaltningsløsninger, sluttbrukerstøtte og -utdanning, kundedrevet produktutvikling og seniorkonsulenter i førstelinjesupport, er alle viktige faktorer i Skills suksess.

 

Gjennom å sikre høy verdi for kundene ved streng selektering av prosjekter, utlegg for kunder som ikke er fornøyd og svært profitabel vekst med tilfredse kunder, har Skill igjen vunnet prisen for beste kundetilfredshet.

 

Henrik C. Høst, Direktør, kunde og partner

Se vår søknadsvideo:

 

 

Årets CRM Online Partner

Microsoft sine begrunnelser for å gi Skill prisen:

Skill evner å levere både prosjektbasert og pakketerte forretningsløsninger til både eksisterende og nye kunder. De har gjennom sitt arbeid med både Salgseffektivitet og Servicetorg nådd ut til nye markeder, der fokus har vært på god leveranse, brukeropplevelse og nøye planlagt oppfølging av kundene.

 

Skill har med et enormt løft på sertifiseringer/kompetanse og salg av seter blitt en av de første i Norge til å bli Gold Cloud Competency partner på CRM Online.

 

Skill har gjennom gode markedsaktiviteter opparbeidet seg en solid kundebase og har vunnet Norconsult, Virke, Personalhuset med flere.

Henrik C. Høst, Direktør, kunde og partner

Se vår søknadsvideo: