Hva betyr det for deg?

Spesialtilpasninger til SharePoint Online er ofte implementert med bruk av kodepakker (.wsp) som lastes opp til SharePoint Online og aktiveres av administratoren. Det er ikke lenger supportert å laste opp nye eller oppdatere eksisterende kodepakker, eller "Code based Sandbox solutions" som det heter, og 31. August vil eksisterende pakker slutte å fungere.

"Code based Sandbox Solutions" - hva betyr det?

På norsk sier vi "sandbox solutions som inneholder kode", men i dag er ordet "kode" litt vagt. Rent teknisk betyr det alle kodepakker, eller "Sandbox solutions" som inneholder en "Assembly"- noe alle solutions gjør hvis ikke utvikleren har gjort noe helt spesielt for å unngå det - vil slutte å fungere. I de fleste tilfeller er "assembly" tom og kan fjernes; da vil solution fortsette å fungere. "Declarative (no-code) solutions" som designpakker eksportert fra SharePoint eller rene brandingpakker vil fortsatt fungere som normalt.

Så, hva nå?

Oversikt over situasjonen er det viktigste. Første ledd er å identifisere alle "Code based Sandbox solutions" i løsningen, deretter sjekke om de har "Assembly" og innholdet i denne. Dersom det finnes tilpasninger i løsningen som ikke lenger vil fungere i fremtiden må disse gjøres om til SharePoint Add-ins eller tilpasningene må løses med ren klient-side utvikling.

Høres ut som mye jobb med kort tidsfrist..

Nyheten om at Sandbox solutions slutter å fungere kom ikke som noen overraskelse; dette har vært varslet siden 2014. Men at det kun skulle være en måneds varsel når det først skulle slutte å fungere kom som et lite sjokk; spesielt siden det fortsatt er ferietid i mange deler av den vestlige verden.

Tiltaksplan

Vi bruker et program som søker gjennom hele løsningen deres og identifiserer hvilke solutions som finnes og hvor de er. Så tar utviklerne våre en titt og kommer med forslag på tiltak som kan løse situasjonen.

Scanning

Oversikt

Tiltak

Scanning av hele Office 365 tenant etter solutions Rapport med oversikt over alle solutions og hva de inneholder Tiltak fra utvikler for å redde tilpasninger som vil slutte å fungere, med estimater

 

NOK 10.000,-

Inkludert:

  • Rapporten fra Rencore SharePoint Sandboxed Solutions Inspector
  • Utviklers løsningsforslag til de solutions som vil slutte å fungere
  • Estimater på tid og kost for å løse eventuelle problemer
  • Uthenting av brukerdata fra SharePoint-løsningens admin-senter.

 

For bestilling av denne tjenesten ta kontakt med konsulentsjef Roar Kristiansen på mail eller telefon

[EPOST SKJEMA TIL ROAR]