Få en gratis mulighetsworkshop og få innsikt i beste praksis og erfaring fra andre tilsvarende virksomheter
 

  • Forberedende møte, gjerne på Skype, for å få innsikt i dagens løsninger, infrastruktur, utfordringer og krav. Hvor moden er deres bedrift ift. morgendagens krav til digitalisering?

  • En workshop hvor vi ser på mulighetene dagens teknologi gir, beste praksis i markedet og hvordan dette kan benyttes og implementeres i deres bedrift. Workshop gjennomføres i Microsoft sitt opplevelsessenter på Lysaker Torg.

  • En rapport som overordnet oppsummerer dagens situasjon, relevante muligheter for fremtiden og en anbefaling på veien videre og hvorfor. Hvilke gevinster bør man fokusere på først?

 

Workshop gjennomføres i samarbeid med Microsoft Norge.

 

Book tid i dag: