Oppsummering etter 1. heat

 

Hvis jeg skal forsøke å oppsummere de første 10 årene i Skill med ett ord, så må det bli: MENNESKEFOKUS!

Fra den spede begynnelse, hvor vi var en håndfull mennesker som startet opp et IT-konsulenthus i lokalene til Solid Entreprenør i Fredrikstad, og frem til i dag hvor Skillfamilien teller 70+ mennesker i Sarpsborg og Oslo, har vi nærmest hatt et fanatisk fokus på å få på plass riktige mennesker.

 

Med de riktige menneskene mener vi ikke nødvendigvis de med mest fagkunnskap, lengst CV, høyest utdannelse etc., men de menneskene med de riktige holdningene og adferden! Vi tror nemlig genuint på at det er disse menneskene som har det største potensialet for å skape gode kundeopplevelser, og bidra til våre kunders suksess.

Hvilke holdninger er det så disse menneskene skal ha for å trives og lykkes i Skill?
Kort oppsummert kan man si at våre kjerneverdier beskriver dette godt, dvs. Engasjerte og Ambisiøse mennesker som evner å skape Tillit.
 
Med slike mennesker i Skillfamilien, er forutsetningene de beste for å skape magiske kundeopplevelser, som er vår sterkeste driver i Skill!
 
Selv om teknologien har endret seg relativt mye de siste 10 årene, har fokuset på å bidra til våre kunders suksess vært det samme siden oppstart.
 
Skill har siden tidenes morgen vært opptatt av hvordan teknologi kan benyttes for å bidra til at våre kunder når sine forretningsmål, og mottoet – ”Deres forretning – vår lidenskap!”-  har stått sentralt i vår utvikling.
 
 
 
Skissen over er en god illustrasjon på hvordan teknologiutviklingen har vært de siste 10 årene, og hvordan/hva vi har hjulpet våre kunder med.
Fra oppstarten i 2006, hvor IT var for spesielt interesserte, og teknologi i stor grad var driveren, frem til i dag, hvor IT er for alle, og forretningsmål og gevinster er driveren. Denne utviklingen akselererer ytterliggere, og Gartner Group hevder at innen få år, vil alle selskaper være IT-selskaper!
 
Dette betyr at de aller fleste virksomheter har store endringer foran seg, hvilket igjen betyr at svært mange ansatte også har store endringer foran seg.
 
Dette gjelder også for Skill, og det eneste vi vet med sikkerhet er at tjenestene vi leverer nå, ikke er de vi leverer om 10 år.
På samme måte som de foregående 10 årene – tjenestene vi leverte for 10 år siden, er ikke de vi leverer i dag.
For å sitere en av topplederne i General Electric : ”Ikke bare må vi endre oss – vi kan endre oss også!”.

Viljen og evnen til forbedring og endring i virksomheten vil være enda mer avgjørende i de neste 10 årene.

Det prates ekstremt mye om digital transformasjon og disrupsjon for tiden, og vi mener at nøkkelen til å lykkes med dette er menneskene og deres holdninger til endring. Den rivende teknologiutviklingen gir nesten ubegrensede muligheter for både digital transformasjon og disrupsjon, men vil garantert også oppfattes som skremmende og truende for mange. Skal man lykkes med å realisere gevinstene, må man i de fleste tilfeller også lykkes med brukeradopsjonen!

Og for å lykkes med brukeradopsjon må man ha menneskefokus!

I Skill skal vi fortsette å bidra til våre kunders suksess gjennom å hjelpe våre kunder med å sette deres ansatte i stand til å være mer produktive, engasjere deres kunder, optimalisere deres virksomhet og transformere deres produkter! Og dette skal vi gjøre med engasjerte og ambisiøse ansatte som gjør seg fortjent til deres tillit.
 
Jeg gleder meg til 2. heat (de 10 neste årene), både fordi løsningene vi leverer kommer til å få større påvirkning på virksomheter og samfunn, og fordi jeg er så heldig å jobbe i et selskap som jeg mener er i ”pole position” før neste heat.
 
Skill har ikke ambisjoner om å vinne de største IT-prosjektene i Norge, men vi skal skape de beste kundeopplevelsene, vise vei med smart bruk av ny teknologi og bevise best forretningsverdi i våre prosjekter!
 

 

Kai Atle Rød
Daglig leder