Eurosko Norge AS er Skandinavias største skokjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Organisasjonen består av et hovedkontor, ca 500 butikker og 100 eiere av disse butikkene. Hovedkontoret drifter alle butikkene fra Moss. Bærekraften er et viktig element i deres forretningsstrategi og denne danner grunnlaget for selskapets samfunns- og miljøansvar

Om partnerskapet

Samarbeidet startet med en driftstjenesteleveranse, som førte til at Skill ble kjent med infrastrukturen til Eurosko. Dette ble grunnlaget for videre samarbeid på IT, og det hele førte til i et strategisk partnerskap. Skill har levert mye IT til Eurosko opp igjennom, som å; Flytte data ut i Azure, migrere Lotus Notes til Office 365 ,Lotus Notes database til SharePoint , ROS analyse, oppsett firerwall, diverse prosjekter innen nettverk, sikkerhet, automatisering og noe overvåkning.

Når vi vurdere tiltak på IT, booker vi inn en workshop med Skill. Her går vi igjennom mulighetsbilde innen teknologien, samt risiko. Vi bruker tid på å sette oss inn hvordan teknologien utvikler seg og vurderer hvordan dette passer inn i vår forretning. Her er Skill gode rådgivere og samarbeide med, sier Knut Høiaas, IT -sjef i Eurosko.

Migrere Lotus Notes til Office 365

Eurosko ønsket å gå over til Office 365, da de opplevde at Lotus Notes ikke var det optimale samhandlingsverktøyet. Ved å bytte løsning, ville de kunne samle alle arbeidsverktøy i et grensesnitt. En hverdag med bruk av Microsoft Teams og SharePoint er en helt annen enn tidligere, sier Knut Høiaas, som er IT- sjef i Eurosko. Da Eurosko sin IT avdeling består av to personer på drift, ønsker de teknologi som underbygger effektivisering og automatisering hvor det er mulig. Kostnadsbesparelse, sikkerhet og skalerbarhet er derfor attraktive argumenter for å velge skyløsninger.

Vi har i dag en hybrid løsning, men finner trygghet i å ha back up trygt lagret i skyen - slik at det enkelt kan hentes «ned» data dersom noe skulle gå tapt, sier Knut.

To messer i året som er ekstremt viktig for salg
To ganger i året har Eurosko store innkjøpsmesser hvor ansatte fra Eurosko sine 500 butikker deltar. Eurosko er eid av sine medlemmer, og disse messene har til hovedformål å få registrere ordre og riktig varer ut til alle butikkene. Det er med andre ord flere brukere på systemet til Eurosko enn noen gang, på akkurat disse dagene. De er derfor helt avhengig av en stabil plattform med høy oppetid og kapasitet. Konsekvensen av nedetid disse dagene vil være direkte skade på bunnlinjen.

Skill sine konsulenter har vært sentrale og spennende rådgivere for oss og det er intressant å lære av de, sier Knut, som har jobbet tett med Skill i flere år.

Det er mye spennende som skjer hos Eurosko fremover
Skill og Eurosko har flere prosjekter på gang innen både Power BI, Sharepoint og Office 365. Det jobbes eksempelvis med løsninger som skal forenkle kommunikasjonen mellom ansatte og HR. Overordet vil dette si at man ser på hvordan å utnytte mulighetene i løsninger man har investert i. Vi gleder oss til å se hva vi får til sammen videre.