Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. De er en toneangivende aktør nasjonalt og internasjonalt. De sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester. Norconsult er matriseorganisert med nesten 2500 ansatte som består av 5 nasjonale regioner, 51 kontorer i Norge, datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. De har også en global virksomhet i Afrika, Sør-Øst Asia og Sør-Amerika. Norconsult har en årlig omsetning på ca 3 MRD NOK, og selskapet har de siste 5 årene opplevd en betydelig positiv økonomisk vekst. De ser nå at et enda sterkere fokus på kunde og marked er avgjørende for den videre utviklingen av selskapet.

Skill har levert et forprosjekt hos Norconsult, hvor vi har fasilitert og gjennomført en analyse av hvordan rammeavtaler forvaltes i dag, og hvilke tiltak Norconsult bør ta for å få bedre effekt av disse" Jostein Svendsen, Rådgiver i Skill.


 

 

Kvaliteten i leveranse er og forblir kjernen i hva Norconsult leverer, men for å opprettholde ønsket kvalitet fordres det økt bevisstgjøring på kunde- og markedsmessige endringer. Skill har som del av dette, levert et forprosjekt hos Norconsult. Gjennom prosjektet har vi gjennomført en analyse rundt hvordan rammeavtaler forvaltes i dag, og presentert tiltak for hvordan Norconsult kan få bedre effekt og utnyttelse av disse avtalene.


Prosjekt og programmer i Norconsult

Norconsult etablerte et internt utviklings - og forbedringsprogram som tok for seg ulike satsningsområder. Et av satsningsområdene var integrering av Microsoft Dynamics 365. Som del av disse initiativene formet det seg fler små- prosjekter hvor, prosesskartlegging av rammeavtaler var en av i disse. Rammeavtaler inngås mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører med formål å legge til rette for et mer fleksibelt og tidsbesparende samarbeid. Med gode rammeavtaler på plass vil sentrale og overordnende retningslinjer for samarbeid være satt og disse vil fungere som grunnmur å bygge samarbeid videre på. Det er likevel ikke gitt at alle rammeavtaler høster forretningsmessig gevinst, og dermed blir de «sovende». Med utgangspunkt i såkalte "sovende avtaler", iverksatte Skill en prosess for å finne måter og vekke disse til live.

Norconsult forvalter mange rammeavtaler med mange kunder, og de løser oppdrag uten at det er en rammeavtale til grunn. Da Skill satte i gang prosjektet ble det avdekket potensiale for å gjøre avrop og oppdrag med kunder innenfor en rammeavtale, noe som igjen ville komme Norconsult, deres kunder og partnere til gode. Det ble viktig å kartlegge sammenhenger mellom hvordan Norconsult jobbet med kunder, hvordan markedet utvikler seg og hvordan prosess og pressestøtte vil bidra til å skape mulighet for nye avrop og oppdrag. Det ble etablert en tydelig arbeidsprosess med enkle – men klare hensikter – og gjennom teknologisk støtte ville man arbeide mer effektivt i å ivareta kundens og markedets utvikling. De aksjoner og tiltak kan således skape en målbar endringsprosess for hvordan man arbeider aktivt og konkret med rammeavtaler på ulike nivå i selskapet.

Like viktig som prosessbeskrivelsen, har rolleavklaringen rundt hvem som har hvilket ansvar vært. Slike enkle, men avgjørende avklaringer og presiseringer skaper eierskap og en tydelighet rundt hvilke forventninger man kan sette til prosessen og resultatene. Med tydelighet effektiviseres samarbeidet og ikke minst fremdriften i prosjektene.  Et annet viktig poeng er behovet og mulighetene for styring, oppfølging og støtte. Det ble tydeliggjort linjer i organisasjonen for ledelse, styring og rapportering på de ulike rammeavtalene.  Gjennom teknologiske løsninger blir rapporteringen ikke bare enklere og mer presis, men tilgjengelighet av nødvendig informasjon kutter tidsbruk på interne møter og avklaringer. 

Muligheter i Dynamics 365! 

Mulighetene som eksisterer i Microsoft Dynamics 365 er betydelige, og vil skape spennende muligheter for Norconsult fremover. Skill jobber tett samme med forretningssiden, med å tilpasse teknologien til Norconsult sitt behov. Dette igjen vil skape synergier og effekter som til slutt vil bidra til enda bedre prosjekter, og leveranser for Norconsult sine kunder.