Orkla Foods Norge er det fusjonerte selskapet av Stabburet og TORO. Matleverandøren ble dannet 1. oktober 2013 og har i dag det største forretningsområdet i Orkla konsernet, noe som utgjør hele 42% av Orklas driftsinntekter.  De tilbyr kjente lokale merkevarer til forbrukere i Norden, Baltikum, Sentral-Europa og India. Deres forretningsområder har ledende markedsposisjoner innen en rekke kategorier, blant annet dypfryst pizza, ketchup, supper, sauser, påleggsprodukter og ferdigretter.

 

Partnerskapet

Skill og Orkla Foods har jobbet sammen i flere år hvor Skill har vært Orkla Food sin strategiske rådgiver på SharePoint og Office 365. Skill har også levert mange av deres samhandlingsløsninger.

Orkla trengte en elektronisk arbeidsflyt

Det er levert en løsning som underbygger en oversiktlig prosess knyttet til nyansettelser. Alle som trenger informasjon om medarbeidere som begynner, slutter og som det er endringer på, får det i denne løsningen. På denne måten opptrer OFN også mer profesjonelt som organisasjon.

Skill har levert en løsning som gjør oppfølging av rutiner lettere. Rutinene det er snakk om er knyttet til «onboarding» for nyansatte, endring av stillinger internt og når noen fratrer fra sin rolle i Orkla Foods. Bakgrunnen for behovet oppsto da Orkla Foods så at disse rutinene falt mellom to stoler. Ledelse, HR og lønn fikk ikke informasjonen de trengte for å kunne følge opp de ansatte skikkelig.

Gevinsten ved dette verktøyet er blant annet tidsbesparelse, som et resultat av at vi nå har et felles sted å følge opp rutinene.  Løsningen er enkelt å bruke ved at utførte oppgaver registreres igjennom en arbeidsflyt som lar seg etterfølge ved behov, sier Lise Andreassen, HR Orkla Foods.

"Hire 2 retire" gir bedre kontroll

Løsningen navngitt «Hire 2 retire» løser kommunikasjonssvikt som lett kan oppstå mellom avdelinger. Den elektroniske arbeidsflyten ser til at lønningskontoret, HR, ledelse og administrasjon jobber likt i disse prosessene. Dette igjen lar ledelsen ha kontroll på at de ansatte har utstyr, tilganger og betingelser i orden, slik at nyansatte kan komme raskt i gang med arbeidshverdagen.

Kunderespons vurdert til 5 av 6

Etter et hvert gjennomført prosjekt sender Skill ut en kunderesponsundersøkelse. I denne undersøkelsen vurderer Thor Vidar Mothes, CIO i Orkla Foods, prosjektet til 5. Dette begrunner han med gode ressurser i leveranse teamet, sammen med et godt samarbeid med forretningsressursene i Orkla Foods.

Denne tilbakemeldingen verdsetter vi høyt i Skill og ser frem til et videre godt samarbeid med Orkla Foods.