I Skill er vi opptatt av at alle prosjekter skal ha god forankring i organisasjonen, derfor er vi veldig glad for at samarbeidskommunene Salangen, Lavangen og Gratangen har løftet PolarSky-prosjektet opp i kommuneledelsen gjennom både enstemmig vedtak i kommunestyret og kommunens forskjellige ledergrupper.

Les mer om PolarSky-prosjektet her.

Hør rådmennene i de 3 kommunene fortelle mer om prosjektet.

Registrer deg i skjemaet under for å få tilgang til fullversjonen av intervjuet.

Fyll ut skjemaet og få tilgang til hele filmen:

Hør rådmennene snakke mer om bakgrunn, forprosjektet og forventede gevinster prosjektet skal gi kommunene i tiden fremover.