Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse. Stiftelsen er opprettet av Helse- og Omsorgsdepartementet.
Skill har vært totalleverandør til RBUP gjennom de siste 10 årene og levert alt fra rådgivningstjenester innen risikoanalyse og strategi til drift og forvaltning.

Langt kundeforhold
RBUP har vært kunde av Skill siden oppstarten i 2006, og har gjennom disse årene utviklet og driftet RBUPs IT-plattform, samt utviklet forretningstilpassede applikasjoner som danner kjernen i RBUP sine støttesystemer. Og det hele begynte i det små med en leveranse av hardware.
Strategisk partner i en digital utvikling
Fra start har Skill bistått RBUP i å være en strategisk partner i deres digitale reise. Det har alltid vært fokus på hvordan Skill kan hjelpe RBUP til å hjelpe helse-Norge, ved optimalisert bruk av IT. Gjennom rådgivning og IT- strategier har Skill jobbet for å skape funksjonaliteter som effektiviserer prosesser for lærere, studenter og administrasjon, samt hvordan løse samhandling på en god måte. Det har hele tiden vært viktig å ha brukerene i fokus, da RBUP forvalter mye informasjon, med mange brukere i samme system av gangen.

Skill sine konsulenter leverer alltid og er svært løsningsorienterte og kompetente. I tillegg er det svært hyggelig å jobbe med gjengen i Skill.  Francisco Ramos, IT-driftsansvarlig

Stiller høye krav til sikkerhet
Mye av RBUPs sine data er av sensitiv karakter og sikkerhet står høyt i fokus. Skill har hjulpet RBUP med å etablere løsninger for sikker sone, 2 faktor-autentisering og solide backup- og sikkerhets- løsninger. RBUP flyttet nylig ut i skyen med Office 365 og Azure. SharePoint Online, Yammer, Skype for Business og Exchange Online har gitt helt nye og forbedrede muligheter for å samhandle internt og eksternt.

Jeg opplever at Skill sine konsulenter har en høy integritet når det gjelder å foreslå gode løsninger for oss. I motsetning til mange av sine konkurrenter er de mer opptatt av hva som er bra for oss enn hva de tjener mest på. Ove Dale, IT-driftssjef.

Lisenshåndtering
Skill sitt lisensteam forvalter RBUP sine lisensavtaler for å sørge for at de til enhver tid er riktig og optimalt lisensiert på Microsoft, Citrix og VMWare.

Lisenshåndtering er krevende og noe vår IT-avdeling ikke har ressurser til å håndtere optimalt på egenhånd. At vi har Skill med på laget her har spart oss for mye penger. Ove Dale, IT-driftssjef