Samarbeidskommunene Salangen, Lavangen og Gratangen (K4) er de første kommunene i Norge som tar steget helt ut i Microsoft’s offentlige nettsky og flytter sikker sone fra onpremise datarom til Microsoft Azure. Les mer om prosjektet her.

En viktig del av prosjektet har vært å ivareta god sikkerhet, personvern, samt å forenkle sikkerhetsadministrasjonen. I tillegg til den innebygde sikkerhetsarkitekturen i Microsoft porteføljen, har løsninger fra CheckPoint vært sentralt for å etablere sikre løsningen for K4-samarbeidet.

 

Konsolidert sikkerhetsarkitektur

Jeg opplever ofte at bedrifter har et snevert perspektiv på sikkerhetstrusler uten å ha løsninger som gir overblikk over hele trusselbildet - Vegard Hansen, Løsningsarkitekt i Skill.

CheckPoint Infinity ble implementert for å oppnå en konsolidert sikkerhetsarkitektur som kan sjekke sikkerheten på tvers av alle nettverk og miljøer både onpremise og i skyen, samt på alle klienter - helt ut til de ansattes mobiltelefon. I Infity-løsningen ligger også CheckPoints administrasjonssystem for enklere og mer oversiktlig sentralisert sikkerhetsadministrasjon for alle kommunens brannvegger.

 

Compliance

Prosjektet har fulgt Datatilsynets regulativ for beskyttelse av sikker sone med sensitiv data. Sikring av datautveksling med Helse Norge er levert med Norsk Helsenett backbone via Micrsoft Express Route i Azure.