Det er ikke mange år siden IT-sjefen var en av de viktigste personene i selskapet. Mye av verdiskapningen var avhengig av gode IT-systemer og god IT var nøkkelen for å ha produktive medarbeidere. Mange IT-sjefer tviholder på denne posisjonen uten å ta innover seg at om kort tid vil mye av dagens oppgaver og virke bli totalt outsourcet og/eller elimenert. Spørsmålet er hvor lang tid det tar før IT-sjefen også bør elimineres – med mindre han eller hun posisjoner seg og tar tilbake makten!

 

 

Er IT strategisk nok i deres bedrift? Vi gir deg konkrete tips!

Registrer deg for vårt gratis academyløp ledet av Lars Yngvar Tømmeholt og Leiv Thomas Sandnes.

Du vil kort tid etter registrering få en e-post med link til ditt program i vår portal. Her kan du gå gjennom programmet i ditt eget tempo. 

 

Les mer om programmet på skill.no/muligheter2017