- vår versjon av Software Asset Management (SAM).

Gode prosesser rundt SAM kan gi deg som kunde kontroll på lisensene og kan dermed redusere kostnader. 

SAM er de prosesser og rutiner som er nødvendig for å oppnå effektiv administrasjon, kontroll og besparelser av Software i en organisasjon.

Mange kunder opplever store besparelser på sin Software ved å innføre gode prosesser og rutiner på å administrere dette gjennom SAM. Mange kunder er unødig feillisensiert. Ved å ha full oversikt over sin Software vil kunden kunne oppnå besparelser både i form av tid og penger. Kunden oppnår bedre oversikt over oppgraderingsbehov, hvilken Software som er installert og hvilke de ikke ønsker i infrastrukturen.

Ifølge Gartner:

  • 65 % av alle virksomheter vil innen de neste 12 månedene måtte gjennomgå en revisjon.
  • Kunder kan oppnå gjennomsnittlig 20 % besparelse ved å innføre SAM. 
  • 90 % av alle virksomheter Microsoft gjennomfører revisjon på har avvik i sin lisensportefølje allerede året etter, hvis de ikke innfører lisensstyring / SAM


Et verktøy innen lisensadministrasjon er nødvendig for SAM, men verktøyet alene er ikke nok. Verktøyet krever oppdatering, kontinuerlig arbeid og lisensforståelse, for å sikre korrekt lisensiering og samtidig sikre korrekt resultat.

For å hjelpe våre kunder å møte disse utfordringene og nå sine mål med besparelser har vi innført flere konsepter:


Skill Modenhetsanalyse

Ved å benytte seg av Skill Modenhetsanalyse så vil man raskt få avdekket bedriftens SAM modenhetsnivå og få reelle tips for «veien videre». 

Gjennom en kartlegging av interne prosesser og prosedyrer  vil bedriften få avdekket risiko områder og kan sette en prioriteringsplan for å minimere omfanget. 

For mange er det å ta en vurdering av rutiner og prosesser en omfattende prosess som man ikke har ressurser til i en travel hverdag.

Bli trygg på at dere forvalter verdiene på best mulig måte i samarbeid med våre dedikerte SAM konsulenter

For en enkel analyse av din egen bedrift ta vår sjekkliste.
 

Klikk her for å lese mer

 

Skill Helsesjekk

Skill Helsesjekk gjør det enkelt for deg å teste ut en SAM-løsning i en kortere periode, til en lav pris. Med Skill Helsesjekk får din bedrift et innledende prosjekt på 2 måneder. I løpet av perioden vil vi vise verdien i å forvalte og måle bruk av softwarelisenser.

Skill Helsesjekk kan brukes til:

  • Test av SAM verktøy
  • Måle faktisk bruk av lisenser
  • Starte Lisensforvaltning
  • Revisjonsforberedelse
  • Hjelp til årstelling
  • Forutsi lisenskostnader

Å være riktig lisensiert er krevende. Nye løsninger, endring i regler og organisasjon gjør at en revisjon kan bli både tidskrevende og kostnadsdrivende. Har du kompetanse og oversikt til å gjennomføre dette selv?

Klikk her for å lese mer.


Skill Puls

De fleste bedrifter sitter med flere systemer for å kunne håndtere og kontrollere eiendeler og avtaler knyttet opp til disse.

Vedlikehold av disse systemene, samt det å holde de oppdatert til enhver tid, er tidkrevende og ligger også ofte utenfor de primære arbeidsoppgavene til IT avdelingen.

Med Skill Puls vil du frigjøre tid som heller kan benyttes til å optimalisere bedriftens kjernevirksomhet.

Med Skill Puls får du en helhetlig oversikt over din software installasjoner og lisensbeholdning.

Skill Puls leveres som en tjeneste for forvaltning av bedriftens maskin- og software eiendeler samt avtaler knyttet til disse.

Inkludert i tjenesten ligger en forvaltningsportal skreddersydd for dine behov og rådgivende tjenester fra våre beste fagfolk.

Skill Puls baserer seg på SNOW License Management som Asset Management verktøy.

Klikk her for å lese mer.