Det er stor sannsynlighet for at du får ekstern lisensrevisjon de neste 3 årene - Har du kontroll?

Software Asset Management (SAM) handler om forvaltning av programvarelisenser og i hvilken grad lisensene faktisk er nødvendig for virksomheten.
Vår erfaring er at alle virksomheter som kjøper programvare trenger en form for Software Asset Management da over-, under- og feillisensiering fører til unødvendige og uforutsette kostnader. Risikoen er også høyere med økt frekvens av revisjoner fra de sentrale produsentene i markedet, og gjennom SAM senkes risikoen under en revisjon.

 • Vet du hva de ansatte har installert på sin klient?
 • Er du sikker på at alle klienter har rette programvare installert?
 • Er du sikker på at du har lisens for denne programvaren?
 • Hvem har tilgang til installasjonsfiler og nøkler?
 • Hvem bestiller programvare?
 • Har du optimalisert lisensavtaler i forhold til behov og kost?

 

Skill helsesjekk inkluderer: 

Skill benytter SNOW som verktøy for å gi deg som kunde en komplett oversikt over hva som er installert i ditt miljø. Sammen vil vi kunne utarbeide en fullstendig oversikt som kan benyttes i en revisjon slik at du kan føle deg trygg. Pakken inkluderer:

 • SNOW lisens for 2 måneder med implementering
 • Oppstarts workshop
 • kartlegging av installert og brukt Microsoft programvare
 • Sammenstilling av installert programvare og kjøpte lisenser
 • Rådgivning for å optimalisere lisensbeholdning og installasjonsbase
 • Statusmøter
 • Sluttrapport

 

Hvorfor Skill Helsesjekk

Skill Helsesjekk gjør det enkelt for deg å teste ut en SAM-løsning i en kortere periode, til en lav pris. Med Skill Helsesjekk får din bedrift et innledende prosjekt på 2 måneder. I løpet av perioden vil vi vise verdien i å forvalte og måle bruk av programvarelisenser.
Skill Helsesjekk kan brukes til:

 • Test av SAM verktøy
 • Måle faktisk bruk av lisenser
 • Starte Lisensforvaltning
 • Revisjonsforberedelse
 • Hjelp til årstelling
 • Forutsi lisenskostnader

Å være riktig lisensiert er krevende. Nye løsninger, endring i regler og organisasjon gjør at en revisjon kan bli både tidskrevende og kostnadsdrivende.

 

Har du kompetanse og oversikt til å gjennomføre dette selv? Hvis ikke, book et uforpliktende møte med Skill slik at vi kan presentere hvordan Skill kan bistå dere med dette arbeidet.