Ifølge Gartner kan 90% av dagens bedrifter spare kostnader ved gjenbruk og optimalisering av programvaren. Er du usikker på om dette gjelder dere?

De aller fleste bedrifter investerer store verdier i programvare. I prosess for anskaffelse samarbeider man ofte med eksterne konsulenter og med produsent for å finne den optimale løsningen for avtale. Men hva skjer etter at avtale er inngått?

 • Vet dere hva de ansatte har installert på sin klient?
 • Er dere sikre på at den ansatte bruker programvaren installert?
 • Sjekker man programvarebeholdning før innkjøp av nye lisenser?
 • Sørger dere for å gjenbruke programvare?
 • Har dere informasjon sentralt tilgjengelig for alle SAM ressurser?

Skill Modenhetsanalyse inkluderer:

Skill benytter seg av veletablerte verktøy og metoder basert på ITIL for å analysere i hvilken grad SAM er implementert i bedriften via Modenhetsanalysen.

Modenhetsanalysen inkluderer:

 • Workshop hos kunde hvor vi går igjennom nøkkelområder for å kartlegge SAM modenhetsnivå hos kunde. Dette gjøres i samarbeide med sentrale ressurser hos kunde.
 • Sluttrapport fra Skill som tar for seg:
  • Evaluering av modenhetsnivå
  • Risikovurdering
  • Forslag til forbedring

Hvorfor Skill Modenhetsanalyse?

Gjennom en kartlegging av modenhetsnivå vil bedriften få avdekket risiko-områder og kan sette en prioriteringsplan for å minimere omfanget.

For mange er det å ta en vurdering av rutiner og prosesser en omfattende prosess som man ikke har ressurser til i en travel hverdag.
Ved å benytte seg av Skill Modenhetsanalyse så vil man raskt få avdekket bedriftens SAM modenhetsnivå og få reelle tips for «veien videre».

Bli trygg på at dere forvalter verdiene på best mulig måte i samarbeid med våre dedikerte SAM konsulenter.

Book et møte med oss! - Dette kan fort være et av dine smarteste møter dette året! :-)