Skill har utviklet egen prosjektmetodikk, SkillWay.

Vi bruker SkillWay i alle våre prosjekter, og alle konseptleveransene fra Skill har inkludert SkillWay metode. Vi er opptatt at av alle i Skill skal ha god kjennskap til SkillWay, så uansett hvilken stilling du har får du tilpasset opplæring.

Prosjektavdelingen i Skill har ansvaret for SkillWay og gjør stadig justeringer for å optimalisere våre leveranser.

Kundene gir oss gode tilbakemeldinger på våre gjennomførte prosjekter. Siste måling viser en snittkarakter på 5.2 av 6 mulige. Det er fantastisk. Det skrives mye om prosjekter som feiler i media, og det er dyrt når det skjer både for oss i Skill, og ikke minst for kundene. Derfor er vi veldig opptatt av å stadig tilpasse SkillWay, og ha riktig støtteverktøy, som f.eks. prosjektrom vi har felles med kundene.

SkillWay er basert på PRINCE2 og smidig metodikk. Vi fokuserer på forankring i kundens forretningsmessige behov og ønskede gevinster. Og gjør også målinger av gevinst en periode etter prosjektslutt for å kunne bevise både for oss selv, og kundene at vi leverer som vi har avtalt.